Reklama

Jak przygotować pozew o rozwód

Ten artykuł możesz przeczytać również w wersji mobilnej »

Nie możesz porozumieć się z mężem. Różnicie się charakterami, zainteresowaniami. Zdecydowałaś się na ostateczny krok - rozwód. Przeczytaj poradnik "Gazety Prawnej" jak przygotować złożenie pozwu o rozwód.

Zdjęcie

Zdecydowałaś się na ostateczny krok / 
Zdecydowałaś się na ostateczny krok
Rozwodem określa się rozwiązanie małżeństwa przez sąd, wówczas gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

Za trwały rozkład pożycia uważa się zerwanie ogółu więzi między małżonkami w sferze duchowej, fizycznej i gospodarczej. Sąd orzeka o rozwodzie na żądanie małżonka. Małżeństwo przestaje wówczas istnieć, a każdy z rozwiedzionych małżonków może założyć nową rodzinę.

Reklama

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej w wydziale cywilnym w sądzie okręgowym. Może go złożyć każdy z małżonków. W postępowaniu o rozwód występują dwie strony: powód (małżonek, który wnosi pozew) i pozwany (małżonek, z którym powód chce się rozwieść). Jednakże strona pozwana w sprawie o rozwód może również żądać separacji albo rozwodu.

W pozwie powód wyszczególnia, czego jeszcze domaga się od sądu, oprócz rozwiązania małżeństwa. Na przykład: zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci, powierzenia mu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi stron, wydania postanowienia ustalającego - na czas trwania procesu - wzajemne obowiązki małżonków przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny i sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, a nawet o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania na czas wspólnego zamieszkiwania po rozwodzie. Wprawdzie orzekając rozwód sąd ma obowiązek orzec, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, to jednak na wniosek może zaniechać orzekania o winie. Wniosek taki każdy z małżonków może cofnąć aż do momentu prawomocnego orzeczenia.

Ustalenie winy wiąże się ze żmudnym postępowaniem dowodowym, powodującym m.in. konieczność przesłuchania wielu świadków. Postępowanie przed sądem trwa więc znacznie dłużej. W razie wniosku o zaniechanie orzekania o winie postępowanie dowodowe ulega znacznemu ograniczeniu. Sąd może nawet ograniczyć je do przesłuchania wyłącznie stron, jeżeli małżonkowie nie mają małoletnich dzieci.

ZAPAMIĘTAJ

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków bądź też gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód albo odmowa zgody jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Jak przygotować pozew

Wzór pozwu o rozwód

OKREŚLENIE SĄDU. W pozwie należy określić sąd, do którego składany jest pozew o rozwód. Jest to sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno z nich tam nadal przebywa. W innych przypadkach pozew należy wnieść do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy i tej podstawy nie ma, to do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda (czyli małżonka, który wnosi pozew).

OKREŚLENIE STRON.W pozwie należy podać dokładne dane dotyczące stron. Wpisuje się ich imiona, nazwiska, zawody i aktualne adresy.

ŻĄDANIE POZWU. W pozwie należy sprecyzować dokładnie żądania powoda, a przede wszystkim określić, z czyjej winy (bądź bez orzekania o winie) powinien zostać orzeczony rozwód. W razie żądania przesłuchania świadków należy podać dokładnie ich imiona i nazwiska oraz aktualnie adresy, co ma wpływ na prawidłowe wezwanie ich na rozprawę. Oprócz tego należy określić, na jaką okoliczność świadkowie mają być przesłuchani.

Pozew powinien zawierać też wniosek w sprawie kosztów związanych z orzeczeniem przez sąd rozwodu. Zasada jest bowiem taka, że od pozwu o rozwód pobierany jest wpis tymczasowy. Natomiast przy ustalaniu wpisu ostatecznego sąd bierze pod uwagę stan majątkowy obu stron. Jeżeli rozwód zostaje orzeczony bez orzekania o winie, to wówczas wpisem zostają obciążeni oboje małżonkowie. Natomiast w razie obciążenia winą jednego z małżonków, to on powinien ponieść koszty. Na zgodny wniosek stron sąd może jednak w inny sposób obciążyć je kosztami.

UZASADNIENIE. Pozew trzeba uzasadnić. Opisuje się tam, dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków, i przytacza dowody z dokumentów i zeznań świadków na to, że rzeczywiście jest on trwały i zupełny. Opisuje się również sytuację majątkową małżonków, a w razie domagania się alimentów na małoletnie dzieci również należy wskazać na ich potrzeby.

ZAŁĄCZNIKI. Wraz z pozwem złożyć należy załączniki. Mogą to być: akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych dzieci małżonków, zaświadczenia o zarobkach małżonków. Dokumenty te potwierdzają prawdziwość argumentów wskazanych w uzasadnieniu. Załącznikiem jest również odpis pozwu.

ZAPAMIĘTAJ

W uzasadnieniu pozwu powód powinien zawrzeć informacje o liczbie, wieku i płci wspólnych dzieci stron, stosunków majątkowych i sytuacji zarobkowej obojga małżonków oraz czy i jaką umowę małżeńską zawarli.

PUŁAPKI. Podanie niewłaściwego adresu spowoduje, że świadek nie otrzyma wezwania, co będzie miało wpływ na przedłużenie postępowania.

Formalności

Pozew wraz z załącznikami składa się w sądzie okręgowym lub przesyła do niego pocztą. Każde pismo procesowe bez względu na sposób doręczenia go do sądu należy złożyć w takiej liczbie egzemplarzy, aby sąd oraz pozwany otrzymali po jednym egzemplarzu. Kopia pozwu powinna zawierać kompletną liczbę załączników.

GAZETA PRAWNA RADZI: Jeżeli wniosek składa się w biurze podawczym sądu, to na jednej kopii, którą powód zachowuje dla siebie, urzędnik poświadcza fakt i datę złożenia. Od urzędnika w biurze podawczym należy domagać się, aby dopełnił tych formalności. Jeżeli wysyła się pozew pocztą, to najlepiej jako list polecony. Nie jest to jednak wymóg konieczny, aby mieć dowód nadania go wraz z datą określoną na stemplu pocztowym. Wnosząc pozew o rozwód należy liczyć się z kosztami, na które składają się:
1) opłaty sądowe i wydatki,
2) wynagrodzenie pełnomocnika, jeśli korzysta się z jego pomocy,
3) koszty strony (np. dojazdu do sądu, utraconego zarobku itd.).

Od pozwu o rozwód sąd pobiera wpis tymczasowy. Jego wysokość każdorazowo ustala sąd, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną i majątkową powoda. Natomiast wysokość wpisu ostatecznego ustala w wyroku, biorąc pod uwagę m.in. stan majątkowy stron, długość trwania sprawy, konieczność sporządzenia opinii przez biegłych itd.

ZAPAMIĘTAJ

Należy pamiętać o opłaceniu wpisu tymczasowego, ponieważ to umożliwia nadanie sprawie biegu.

PODSTAWA PRAWNA

art. 56-60 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 56 z późn.zm.), art. 436-446, ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn.zm.).

WAŻNE ADRESY

Ministerstwo Sprawiedliwości
00-950 Warszawa
Al. Ujazdowskie 11
www.ms.gov.pl
Bajka - Centrum SamotnychMatek z Dziećmi
03-054 Warszawa
ul. Czajki 2
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
tel. (0-22) 696 55 50
fax (0-22) 629 60 79
e-mail: rzecznik@brpd.gov.pl
www.brpd.gov.pl

CZAT O ROZWODACH I SEPARACJI

Autorka tekstu, prawnik Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz będzie naszym gościem na czacie w czwartek 6 października o godzinie 15.30 - wejście. Nasz ekspert postara się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania dotyczące rozwodu i separacji. Tego dnia ukaże się również specjalny dodatek "Gazety Prawnej" poświęcony tej tematyce.

Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz

Tekst pochodzi z dziennika

Artykuł pochodzi z kategorii: Archiwum

Zobacz również

  • 1. Staraj się zrozumieć dziecko i okaż mu to. Na przykład, gdy córka urządza awanturę, bo chce założyć na dwór pantofle, a nie botki - zamiast krzyczeć i na siłę zakładać jej ciepłe buty, powiedz:... więcej

Reklama

Skomentuj artykuł: Jak przygotować pozew o rozwód

Przejdź do forum »

Wyróżnij ten komentarz spośród pozostałych, niech zobaczą go wszyscy!

Aby wyróżnić ten komentarz

wyślij SMS o treści KOLOR na numer

7152

I wpisz otrzymany kod w polu poniżej

Ok

DBAMY O JAKOŚĆ! WYROŻNIJ ZA 1,23 PLN

Koszt całkowity SMS 1,23 PLN Nota prawna

? O co chodzi z wyróżnieniem

Wasze komentarze (179)

Dodaj komentarz
ania

~ania -

Ja mam podobna sytuacje od7 lat popija wyzywa wmawia mi chorobe psychiczna. Sam wychodzi ja tylko z dzieckiem.wraca rano.klamie.oststnio wdal sie w romans.dosc tego jutro skladam pozew o rozwod po ugodzie tak doradzil mi adwokat.powodzenia nieczekajcie ja az 7 lar sie meczylam i co ciagle slysze idz sie lecz itd."

adgam

~adgam -

Ja mam męża tyrana. Wykańcza mnie psychicznie. Jest to chyba gorsze niż znęcanie fizyczne. Wmawia mi zdrady, których nie było. Jest to spowodowane tym, że sam spotyka się z kimś innym, a to ze mnie robi najgorszą... Ciągłe wyzwiska, brak wsparcia, kompletny brak szacunku to wszystko sprawia, że nie chce mi się żyć. Brak mi siły na to, żeby od niego odejść.

zmenczony

~zmenczony -

Eh ja niewiem czy pisac czy co robic mam tak ze moja zona chce by wysylac cala wyplate rodzicà,a zyc bedziemy z mojej zebym prace tesciowi zalatwil,to zalatwilem ale na 3miechy reszte szef niechce Bo niema na type roboty to jest moja wina tak mowi ze nieumiem Nic zalatwic,a kredyt za tesciow splacam mieszka u mnie Bo to za granica jestem z zona I tescii przyjechal w ciagu 3 miesiecy zarobil 20tsc zlotych malo mu,ale zona mi powiedziala ze jak nie zalatwie mu roboty na stale to zjedzie do Polski I wypominki caly czas a nie rozimie ona ze to ja niejestem szefem I nie ja decyduje,a o klutnicha to juz nie pisze zadyzo tego [co robic przecierz ja sie z Nia ozenilem nie z tesciami]sort za bledy ale moj tel miema polskich znaköw

st

~st -

Ja mam żonę która chce rozwodu bo mama jej boi się zostać na stare lata sama i ciągle jej doradza jak ma żyć. Mamy oboje 33 lata i 7 lat po ślubie. I co mam zrobić? chce żebym jej podpisał rozwód bez ożekania winy. Widzę że ona nie chce tego rozwodu ale mama jej radzi zacząć nowe życie. Ja nie pije wogule alkoholu nawet nie palę i nie zdradzam.powodem tego wszystkiego jest zbyt małła wypłata albo jej brak. Posiadam własna firmę i nie zawsze jest kolorowo. Proszę podpowiedzcie co zrobić.

Barbara

~Barbara -

Jedyne wyjście to wyprowadzić się jak najdalej od trującej teściowej.Bo to nie wina Twojej żony ale jej.Piszę to jako córka takiej mamusi.Taka toksyczna osoba tak uzależnia od siebie psychicznie że b.trudno wyzwolić się spod jej wpływu.Tak manipuluje ,że zawsze ma się poczucie winy wobec niej.Ja się wyzwoliłam ale o co najmniej 40 lat za pózno.Zniszczyła mi życie, wnuki ją nienawidzą a teraz jako jedynaczka muszę się nią opiekować.Nigdy nie była dobrą matką,myślała i myśli tylko o sobie.Teraz jeszcze trudniej z nią wytrzymać.Opiekuję się nią tylko z obowiązku ale nie z miłości.Dlatego uciekajcie od niej jak najdalej jeśli Ci zależy na żonie choćby trzeba było wszystko zaczynać od początku.Pozdrawiam i życzę powodzenia

Dana

~Dana -

ja mam ten problem od 20 lat i jest coraz to gorzej wczoraj postanowiłam wnieść pozew o rozwód całe szczeście ze mam już dorosłego syna ktory mnie rozumie bo kiedy był mały to ciagle to odwlekałam zeby go nie skrzwdzić teraz moge to wszystko zmienić i zaczac zyc swoim zyciem

monia395

Obojętny monia395 -

Jestem mezatka od 4 lat przed zawarciem zwizku zamieszkal z nami syn meza i zaczal sie moj koszmar,wiecznie klutnie ,mlody manipulant,klamca ,cyniczny i wyrafinowany,czerpie satysfakcje z naszych klutni a maz nic nie robi wiecznie obwinia mnie o cala ta sytuacje,chcialam mlodemu dac dom a jestem uwazana za gada bo mlody jest wiecznie uciemiezony,wicznie poszkodowany a mamy nasze dziecko ,mam dosc,co mam robic.Coraz czesciej mysle o rozwodzie

MojeZdanie

~MojeZdanie -

Najpierw wychodzi się za mąż, ślubuje wierność i miłość aż do śmierci w blasku kamer i przed licznie zgromadzoną publicznością czy to w USC czy w kościele a potem po X latach okazuje się, że są różnice charakterów, nie możecie się dogadać i co ? No cóż trzeba brać rozwód ? I taki artykuł wprost do tego zachęca, nawet osoby jeszcze niezdecydowane do końca. Moim zdaniem, to nie trzeba było wychodzić za mąż. A po drugie, trzeba podjąć jakiś wysiłek, żeby doprawadzić małżeństwo do ładu, ale trzeba ten wysiłek podjąć. Po trzecie, jeśli dostrzeże się jakieś sygnały niepokojące ze strony małżonka, trzeba je jak najszybciej wyjaśnić, bo potem może być za późno, nic nie bierze się bez przyczyny. Po czwarte zatem, jaką ma się gwarancję, że po rozwodzie będzie lepiej albo nowy partner będzie lepszy ? Żadnej. Dlatego lepiej walczyć o to co się ma, niż poddać się, licząc w nadziei, że potem będzie lepiej. Przecież życie to nieustanna walka, a dwoje ludzi mieszkających razem pod jednym dachem musi się całe życie uczyć siebie, przecież to zupełnie inni ludzie a myślenie o rozwodzie jest wygodne i jest to pójście na łatwiznę. Pozdrawiam!

Olaaaaaa2

~Olaaaaaa2 -

Ja też mam podobny problem z mężem wyniszcza mnie psychicznie. Pochodzę z ubogiej rodziny a ponad to moja mama jest alkoholiczką . Poznaliśmy się w młodym wieku chodziliśmy ze sobą 7 lat aż w końcu zdecydowaliśmy się na ślub , po ślubie jesteśmy 2 lata i nie mamy dzieci, nie dzieje się między nami dobrze ciągle słyszę " do niczego się nie nadajesz , wykur.....e ci w ryj , jak będziesz podskakiwać to ci nie dam żryć " .Jestem małomówna i nie śmiała nie radze sobie z tym wszystkim , czasami wyśmiewał się zemnie do swojej matki że jestem niezdarą. nie mam w nikim oparcia moi rodzice mnie nie odwiedzają jestem kompletnie sama i zagubiona , boje się rozwodu i reakcji męża

kaska

~kaska -

Jestem na slubie cywilnym od 7lat mamy dwoje dzieci moj maz zaduzo naduzywa alkocholu ale twierdzi ze tak nie jest dzien w dzien przychodzi do domu pod wplywem i zaczyna sie strzelanie szafkami ciagle klotnie i wyganianie mnie z domu bieze pienadze od szefa na alkochol a ja musze chodzic i pozyczac od rodziny zeby dzieci mialy co zjesc ja nie pracuje jestem osoba bezrobotna bo jak mozna zostawic dzieci z kims pijanym? prosze o rade co mam z tym zrobic lub jaki rozwod wziasc.

Reklama

Reklama