Imiennik ASTRID

Imię żeńskie pochodzenia skandynawskiego, od słów ans (Az, jedno z bóstw germańskich) i frid (piękna), oznacza: piękna jak bóstwo. Może też pochodzić od greckiego słowa astros (gwiaździsta). Spolszczona forma imienia: Astryda.
ZNANE POSTACIE:
Astryd Varnay, szw. śpiewaczka operowa (XX w.). Astrid Lindgren (14 XI 1907–28 I 2002), pisarka szwedzka.