Imiennik ŻELISŁAWA

Żeńska forma imienia -> Żelisław. ZDROBNIENIA: Sławka.