Królowa Tiramisu

Piękna opowieść o miłości, tajemnicy i złudzeniach, w której tajemnica skrywa tajemnicę, a miłość podszyta jest wyrachowaniem i zdradą; tu ujawniają się najwstydliwsze pragnienia...

Młody chłopak i dojrzała kobieta, on - nadwrażliwy doktorant, ona - piękna i pozbawiona złudzeń mężatka, dyrektor radiowego pasma. Julia zwodzi kochanka fantazjami o wspólnym życiu, choć dobrze wie, że jej mąż - prezes korporacji - nie pozwoli jej odejść, sama też nie ma ochoty rezygnować z luksusowego życia... Gra rolę "ornamentu" w biznesowych planach męża, jest idealną "pokazową" matką i żoną. Nadchodzi jednak dzień, kiedy "dary", którymi hojnie obsypuje ją mąż, przestają rekompensować uczuciowe braki. Julia rozdarta jest pomiędzy potrzebą czułości, adoracji i szczerości, a wyuczoną "rozwagą". To może być przecież ostatnia szansa, by pięknie i mocno żyć z kimś, kto patrzy na nią "sercem".

Reklama

Tiramisu (w j..z. w... tirarse sů - ocknij si.., przebud.., tirami sů - poderwij mnie) to

nas..czone espresso ciastko, które bywa zaproszeniem do zdawa..oby si.. niewinnego,

pysznego flirtu. Królowa Tiramisu to jedna z najbardziej niepokoj..cych powie..ci ostatnich

lat, smakowity, koktajl gatunków literackich. Wyrafinowane obrazowanie i metaforyka,

niezwyk..a uwa..no.... na brzmienie i rytm s..ów, nieoczekiwane sensy i wieloznaczno..ci. To

nie tylko pi..kna historia o mi..o..ci, tajemnicy i z..udzeniach, ale te.. wielopi..trowe zaproszenie

do interaktywnej gry?

Królowa Tiramisu ma rytm jak ko..ysanka, pi..kna i okrutna - nie sposób przy niej zasn.....

Zyta Rudzka

Objawia si.. czytelnikom pisarz osobny, ostentacyjnie inny, o wyzywaj..co zdobnym,

metaforycznym stylu. S..awi..ski jest niezwykle konsekwentny w kompromitowaniu i obalaniu

m..skich mitów kobieco..ci: Wielkiej Bogini, Matki-Polki i Kochanki. Czytam t.. ksi....k.. jako

opowie.... o "m..skim wyzwoleniu", wspó..czesn.. ba.... o uwolnieniu Królewicza z wie..y,

analogiczn.. (i te.. ..wiadomie antynomiczn.., kontrastow..) wobec feministycznych narracji

emancypacyjnych. Magdalena Rabizo-Birek

Arty..ci modernistyczni w takich fabu..ach najcz....ciej dochodzili do symbolicznego uwolnienia

si.. od matki, czyli od tego, co w kulturze kobiece, i do symbolicznego zabójstwa ojca, czyli

odci..cia si.. od tradycji. Bohdan S..awi..ski nie próbuje jednak zbudowa.. nowego mitu. Jego

rozwi..zanie polega na tym, by przeciwko wszystkim kl..skom postawi.. zapor.. ironii i stylu.

J..zyk przeciwko ..wiatu - czy to si.. mo..e dzi.. uda..? Przemys..aw Czapli..ski

Bohdan S..awi..ski (ur. 1977 r.) po polonistyce poeta (wiersze m.in. "Fraza", "Poezja", "Topos",

"Twórczo....", "Tygiel kultury"; laureat konkursów m.in. Bierezina, Dominiaka, Haski, Ratonia), autor tomiku

"Sztu..ce do glist" (Stow. Lit. im. K.K. Baczy..skiego), wro..ni..tego, wgryzaj..cego si.. w niebaczny polski

j..zyk; pe..nego metamorfoz, uporczywego rozmna..ania i niech..tnego umierania, w którym barokowy

temat oprawi.. w hiper-nowoczesn.., kunsztown.. form..... Pochodzi z Gostynina, mieszka na ..oliborzu,

obawia si.. wró..b, studni, ksi....yca, luster i snów; new age, new roman i postmodernizmu. Lubi Joyce'a,

Pynchona i Bartha, ogrody, ....ki, Majki, prabyty Le..miana i Rymkiewicza.

Wydawnictwo Jacek Santorski & co
Dowiedz się więcej na temat: królowa

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje