Reklama

Reklama

Bioenergoterapia

Osoby, zajmujące się bioenergoterapią, które znam osobiście, wierzą w Chrystusa, jednak potrafią dostrzec elementy boskości w całym rodzaju ludzkim i we wszystkich religiach. Zachodnia medycyna i technologia są uważane za najlepsze na świecie. Od momentu wynalezienia szczepionek na takie plagi, jak choroba Heine-Medina czy dyfteryt, należą one właściwie do przeszłości.

Antybiotyki zabijają dzisiaj organizmy, które kiedyś zabijały nas. Przeszczepy serca, płuc czy wątroby są już na porządku dziennym. Dzięki zastosowaniu technik takich, jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, otrzymujemy prawie doskonały obraz całego wnętrza człowieka.

Reklama

Jeżeli posiadamy tak nowoczesną technologię służącą do leczenia ludzi, to dlaczego tak wiele osób wciąż jest ciężko chorych? Dlaczego niektórzy ludzie przyjmujący środki farmakologiczne pozostają chorzy, podczas gdy u innych, którzy takich środków nie przyjmują, następuje znaczna poprawa? Czyżby w grę wchodził tu jakiś inny czynnik? Może to niewytłumaczalna siła, energia, która ma moc uzdrawiania. Naukowcy, w tym także lekarze, dążą obecnie do udowodnienia korzyści płynących z pozytywnego podejścia i myślenia o życiu. Stwierdzają, że zdrowy umysł może uzdrowić chore ciało, ale żeby uzdrowić ciałom, musimy wkroczyć w świat aury, czyli w ciało bioplazmatyczne.

Każdy człowiek jest otoczony i przeniknięty na wskroś polem zbudowanym z energii świetlnej, zwanej ciałem bioplazmatycznym. Ciało to przypomina swoim wyglądem ciało fizyczne i dlatego nazywamy je sobowtórem energetycznym. Osoby jasnowidzące widzą w nim głowę, oczy, ramiona itd. Słowo bioplazma składa się ze słów: bio - życie i plazma - zjonizowany gaz z dodatnimi i ujemnymi jonami. Nauka, przy zastosowaniu metody fotografii Kiriana, udowodniła istnienie bioplazmy. Otaczające każdego z nas ludzkie pole energetyczne ma kształt zbliżony do jaja. Niektórzy uzdrowiciele mogą zobaczyć to pole energii, zaś niektórzy mogą je tylko wyczuć. W Biblii występują liczne wzmianki o prorokach, którzy widzieli aniołów, Jezusa Chrystusa, a nawet Boga Ojca. Wszystkie te święte postaci promieniowały niezwykle jaskrawym światłem. Święty Jan stwierdza, że "światło Chrystusa" oświetla każdego przychodzącego na świat człowieka. Wszystkie najróżniejsze religie świata posiadają rysunki i obrazy swoich świętych i proroków, których ciała, bądź tylko same głowy otaczają aureole światła. Jest to właśnie ciało bioplazmatyczne. Ciało to pobiera pranę - energię - z powietrza, słońca i ziemi, rozprowadzając ją po całym fizycznym organizmie. Tak jak w ciele fizycznym istnieją naczynia krwionośne, podobnie w ciele bioplazmatycznym znajdują się kanały, którymi przenoszona jest energia oraz materia bioplazmatyczna. Istnieje kilka głównych kanałów energetycznych i tysiące mniejszych. W medycynie chińskiej zwane są one meridianami. Krążąc w tych kanałach, prana odżywia i regeneruje całe nasze ciało. Ciało bioplazmatyczne przenika widzialne, fizyczne ciało i sięga poza jego granicę na odległość około 10-13 centymetrów.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje