Reklama

Reklama

Chorzy psychicznie mogą pracować

Ponad 80 proc. Polaków jest przekonanych, że osoby dotknięte chorobą psychiczną są traktowane na rynku pracy gorzej, niż osoby zdrowe.

Dyskryminacja osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy utrudnia im powrót do zdrowia. Nierówne traktowanie sprawia, że czują się oni nieakceptowani i niepotrzebni. Co prawda, rynek i prawo pracy wprowadziły rozwiązania, które pomagają w walce z dyskryminacją, ale kluczową rolę w tym procesie odgrywają pracodawcy i środowisko zawodowe.

Reklama

Do osób, które z wielkim sukcesem realizowały się w pracy, mimo trapiących je chorób psychicznych należeli m. in. matematyk John Nash, pisarz Ernest Hemingway, malarz Vincent Van Gogh i poetka Sylwia Plath.
Co pracodawca musi zagwarantować?
- Osoba chora psychicznie, czyli z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, nie może pracować więcej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.
- Pracownik z zaburzeniami psychicznymi ma prawo do dodatkowej przerwy w ciągu dnia i dodatkowego urlopu - dziesięciu dni, po przepracowaniu jednego roku.
- Jeśli czynności związane z rehabilitacją nie mogą być wykonane poza godzinami pracy, osoba chora ma prawo do zwolnienia na wykonanie czynności związanych z leczeniem i rehabilitacją.
- Chory psychicznie nie może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej.
By chory czuł się komfortowo...
- Ważne jest wyraźne wyznaczenie obowiązków, które powinny być dostosowane do możliwości pracownika. Dzięki temu osoba zatrudniona będzie mieć poczucie podmiotowości.
- Czynności wykonywane przez osobę z zaburzeniami psychicznymi powinny być obserwowane przez pracownika, który zawsze może służyć pomocą.
- Warto przygotować warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji, czy walki ze stresem. Mogą okazać się pomocne w codziennych relacjach pracowniczych.

- Zorganizowanie zajęć integracyjnych może pomóc w rozluźnieniu atmosfery.

Korzyści dla pracodawcy

- Pracodawcy zatrudniającemu osobę chorą przysługuje dofinansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie emerytalne.

- Do korzyści zaliczyć można również zwrot kosztów szkolenia osób chorujących - nawet do 80 proc.

- Zatrudniając osobę z zaburzeniami psychicznymi firma zyskuje zaangażowanego i lojalnego pracownika, który będzie cenił pracę.

- Zatrudnienie pracownika chorującego psychicznie pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy, która przyczynia się do rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

Więcej informacji na stronie: www.odnalezcsiebie.pl.

Dowiedz się więcej na temat: pracodawcy | chorzy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje