Reklama

Reklama

Horoskop wróżki Wielgoradesz 2 - 8 października

Horoskop oparty jest na szeregu symbolach wróżebnych, połączonych ze sobą jednym przesłaniem, czyli wróżbą. Wykorzystano w tym celu wyłącznie Karty Geomantyczne, 365 symboli oraz jako podpowiedź kart tybetańskiej wróżby MO.

Baran

Reklama

Karta geomantyczna - Izolacja - symbolizuje ucieczkę od życia, potrzebę bycia samemu, zmartwienie. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Brama - symbol wejścia do nieba, miejsce obronne, przejście z jednego stanu w drugi. Karta wróżby tybetańskiej - PA-DHI - to płynący pożytek.

W tym tygodniu przy Baranie zmiany, potrzeba będzie trochę czasu, cierpliwości, może nawet chwili osamotnienia, aby zastanowić się jak wykorzystać nadarzający się dobry moment. Sprawa może być nie jedna, może być więcej, wszystkie niosące z sobą dobre informacje i skutki, to tydzień przemian przekroczenia bramy za którą są nowe sprawy i jak informuje karta wróżby tybetańskiej wszystkie one niosą pożyteczne dla Barana rozwiązania.

W zdrowiu swoją uwagę Baran powinien skierować na nadmierną energię na zbytnią eksploatację organizmu. Karta wróżby tybetańskiej PA-DHI mówi Baranowi: "przez wrota nektarowego lekarstwa płynie rzeka pożytku" tak karta nazywa się. Staraj się Baranie wykorzystać te dobre chwile jakie niesie tobie ten tydzień.

Byk

Karta geomantyczna - Związek - symbol porozumienia, ale także jego braku, próby nawiązania kontaktu, pomoc. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Laska - symbol dobrego pasterza, kij samobij, atrybut Mojżesza. Karta wróżby tybetańskiej - NA-TSA - symbol roztrzaskanej góry piasku.

W tym tygodniu Byka los nie będzie zbytnio głaskał, przeciwnie może być nawet przez los chłostany, w wielu przypadkach dotyczyć to będzie nieudanych związków, nieudanych porozumień. To co miało przynieść dobra rezultaty okaże się, że było czasowe i rozpadło się jak domek z kart, a według karty NA -TSA jak roztrzaskana góra piasku. Jest to jednak lekcja dla Byka, a lekcji trzeba się nauczyć. W sprawach zdrowia odezwać się mogą problemy związane z narządami rozrodczymi.

I jak zwykle powtarzam dotyczy to tych osób które mają tendencje do tego typu dolegliwości. Co doradza karta wróżby tybetańskiej NA-TSA? Karta mówi o roztrzaskanej górze piasku, a za tym Byku jeśli coś jest z piasku to lepiej, że się rozpada, nie miało szans na dłuższy czas trwania.

Bliźnięta

Karta geomantyczna - Utracjusz - symbol zamknięcia sprawy, to śmierć zagadnienia, wycofanie się z działania. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Ziemia - symbol matki karmicielki, to cierpienie, także chęć dawania, schronienie, grób. Karta wróżby tybetańskie - NA-NA - to inaczej pałac ze złota, wszystko jest dobre, ogromne i niewzruszone.

Dal większości Bliźniąt to dobry tydzień, skończą się trudne sprawy, lub sprawa, które dostarczały zmartwień. Przyjdzie rozwiązanie o trwałym charakterze, przyniesie spokój i zamknięcie dręczącej sprawy. W to miejsce pojawi się nowa wartość dająca poczucie pewności, dobry grunt pod nogami. W zdrowiu uwagę należy zwrócić na sprawy krążeniowe. Co mówi karta NA- NA? Cytat:" Wszystko jest dobre ogromne i niewzruszone, jak opływający w bogactwa niebiański pałac". Bliźniaku korzystaj z chwili.

Rak

Karta geomantyczna - Droga - symbol celu, także jego braku, wahań, etapów. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Dolina - symbolizuje głębię, ciemność, ciszę, schronienie. Karta wróżby tybetańskiej - DHI-RA - symbol niekończącego się pomyślnego okresu.

Dla Raka ten tydzień to tydzień relaksu, spokojnego wytchnienia, ale także, jeśli coś się pojawi to będzie miało dobry wydźwięk. Raki odczują poczucie stabilizacji, niekoniecznie w sprawach finansowych, może także tu chodzić o wsparcie innych osób, o dobre powiązania w których człowiek wie, że może liczyć na kogoś. Dla niektórych Raków, które mają problemy mieszkaniowe to tydzień przynoszący pewne rozwiązania. Jeszcze dla innych to tydzień pojawienia się nowych perspektyw. Kilka słów o zdrowiu Raka. Uwaga na używki, papierosy, kawa, herbata, alkohol i wszystko inne co daje poczucie przyspieszenia w organizmie. Co Rakom mówi karta DHI- RA? Cytuję "Kiedy ukazuje się DHI- RA -Pomyślny Węzeł, oczom twym ukaże się rozkoszny widok, jak gdybyś wszedł do cudownego ogrodu". To właśnie wcześniej zapowiadała także karta Dolina, która się pokazała wcześniej, a jest symbolem ciszy i ukojenia.

Lew

Karta geomantyczna - Adam - symbol zaangażowania, determinacji, zwycięstwa, brutalności. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Piorun - symbolizuje nagłość, gwałtowność, burzliwe chwile, kłótnie, aspekt boga Zeusa. Karta wróżby tybetańskiej - PA-PA - symbol wzrostu majątkowego, inaczej karta ta nazywa się Ocean Nektaru.

W tym tygodniu Lew zatryumfuje, tryumf tym większy, że przyjdzie gwałtownie może nawet z fanfarami. Wszystko to po trudach i ciągłym dążeniu do celu. Determinacja Lwa przyniesie sukces. Będzie to niespodzianką, pojawi się nieoczekiwanie, bardzo możliwe, że niektóre Lwy przestały już liczyć na sprawę, a tu nagle" jak grom z jasnego nieba".

W wielu przypadkach dotyczyć to może wzrostu finansowego, ale nie tylko może to być gwałtowne pojawienie się uczuć, nowe zaangażowanie się w jakąś sprawę, która będzie fascynująca. W zdrowiu Lwy w tym tygodniu powinny zwrócić uwagę na jamę ustną, może to dotyczyć uzębienia, ale i gardła (migdały) itp. Co podpowiada karta PA-PA? Cytuję:" Kiedy ukazuje się PA-PA - ocean nektaru - rośnie majątek, jak niezmierzony ocean wypełniony jest wodą". Proszę pamiętać, że są to symbole i majątkiem może być tu wszystko co składa się na los człowieka, czyli wzrost uczuć, dobra prac, przypływ pieniędzy, wygrana sprawa i tak należy te kartę traktować.

Panna

Karta geomantyczna - Zysk - to otrzymanie czegoś, darowizna, bezstronność, komfort. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Pinia - symbolizuje płodność, urodzaj, laskę Dionizosa. Karta wróżby tybetańskiej - TSA-PA - to symbol pozbawienia mądrości.

Ten tydzień dla Panny zaakcentuje się jakimś nierozważnym krokiem pod wpływem nadmiernych emocji, entuzjazmu.

Panny będą miały już "złoty róg" w ręku i może nadmierna pewność, a także emocje mogą być przyczyną utraty tego co było już schwytane. Ową możliwość wzrostu symbolizuje Laska Dionizosa zakończona piniolą, czyli szyszką z pinii /. Jako ciekawostkę przytoczę krótki mit związany z pinią i Dionizosem. Mit mówi, że w koronę pinii schował się król Teb, aby oglądać rozwiązłość orszaku prowadzonego przez Dionizosa, gdy go dostrzeżono zrąbano pinię i rozszarpano go na strzępy. (Pinia sto sosna śródziemnomorska). Nie będzie zapewne tak groźnie jednak należy liczyć się z utratą tego co się uzyskało, może tylko częściowo jednak straty są w ty tygodniu przewidziane. Panny w tym tygodniu powinny zwrócić swoją uwagę na układ moczowy czyli nerki pęcherz. Co mówi karta TSA-PA? Cytuję: "Kiedy ukazuje się TSA -PA - pozbawiony mądrości. myśli są puste, niczym wiatr gnający przez opustoszałą dolinę". Czyli nie dopuszczaj Panno do pustych myśli innymi słowy ten tydzień wymaga koncentracji.

Waga

Karta geomantyczna - Biel - symbolizuje wolno płynący czas, przeciąganie się spraw, romantyczną czystą miłość, umiarkowanie. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Hiena - symbol nocy, siły, wiedzy, węchu, silnego wrażenia, grasowania. Karta wróżby tybetańskiej - RA-NA - symbol wyschniętego drzewa.

Tydzień dla Wagi trudny, niestety. Ogólnie mówiąc "do tego tortu jest wielu chętnych" inaczej patrząc na sprawę Wagom coś umknie bowiem na sprawę będzie miało chrapkę wiele osób. Mogą nie przebierać w środkach. To wszystko na zasadzie, kto ma lepsze wyczucie koniunktury, nie będzie skrupułów w sprawie, która jest przedmiotem zainteresowania Wagi. Dla Wag zostanie niewiele, bardzo możliwe, że ich niezdecydowanie rozważanie za i przeciw okażą się w tym przypadku złą taktyką. Inni brutalnie wchodzący w sprawę wezmą górę. W zdrowiu Wagi uwagę swoją powinny skierować w stronę psychiki. Co doradza karta RA-NA? Doradza nie liczenie na to, że w tej nieczystej walce Wagom się uda.

A oto co karta głosi: "kiedy ukazuje się RA-NA - wyschnięte drzewo wiedz, że nie będzie żadnych rezultatów, jak suche drzewo nie rodzi żadnego owocu".

Skorpion

Karta geomantyczna - Ewa - symbol wyczekiwania, zastoju, ustępstw, uczuciowości. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Topór - symbol broni bóstwa, topór drwa la to symbol skarbu, pracy. Karta wróżby tybetańskiej - DHI-PA - symbol szczęścia i zręczności.

Przy Skorpionie pomoc Opatrzności w sprawach, które mogły nastręczać wcześniej trudności, może były walką o pokazanie słuszności i obecnie Opatrzność wskazała Palcem na Skorpiona i walka w tym tygodniu kończy się zakopaniem topora niezgody. Do Skorpiona wraca nadzieja i ufność, że jego sprawy w materii o którą toczył boje wracają do równowagi. Zapewne jak zwykle nie tylko jest to zasługą samego Skorpiona, ale i właśnie owego atrybutu boskości, czyli Topora, innymi słowy pomoc Opatrzności. Skorpionie w sprawach zdrowia zwróć swoją uwagę na nie wkręcanie się w myślowe sprawy które odbierają ci możliwość odpoczynku i bezsenne noce. Karta DHI-PA mówi do Skorpiona: "kiedy ukazuje się karta DHI-PA - Złota Ryba, rosnące szczęście i zręczność przypominają wdzięczne ruchy ryby w wodach oceanu". Skorpionie pamiętaj jednak, że czasem trzeba płynąć pod prąd, jednak płynięcie pod prąd, to płynięcie do źródła.

Strzelec

Karta geomantyczna - Fortuna Minor - symbol kruchości sprawy, krótkotrwałość, powierzchowność. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Taniec - symbolizuje zabawę, obłęd, rytuał. Karta wróżby tybetańskiej AH-NA - symbol wytrwałej pracy.

Przy Strzelcu w tym tygodniu radosne momenty, może tylko jeden, ale ten pozostawi trwały ślad w psychice Strzelca, bowiem będzie miał charakter pewnej wzniosłości, rytualności, niestety nie będzie trwał długo, będzie jednak ogromną radością dla Strzelca. Może to być jakieś miłe spotkanie, zabawa, wymiana poglądów. Niestety jest to krótkotrwałe, bowiem wymagało by dużego zachodu i pielęgnacji, aby miało trwać, a to jak należy przypuszczać z pokazujących się kart, jest w chwili obecnej niemożliwe. To jak szalony taniec, przestaje grać muzyka i pozostaje rzeczywistość, ale proszę się nie martwić, będzie co wspominać. W zdrowiu Strzelca uwagę zwrócić należy na korzonki nerwowe, może dyskopatia.

Nie należy się jednak tym zbytnio przejmować, bowiem nie dotyczy to wszystkich Strzelców.

Koziorożec

Karta geomantyczna - Tłum - symbol wielosłowia, brak jedności, zagubienie. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Przepaść - symbol oddzielenia, oddalenia sprawy, podział. Karta wróżby tybetańskiej - AH-DHI - to dźwięk wadżry, która jest boską bronią w postaci gromu o tysiącu ostrzach (sanskryt). Przy Koziorożcu podziały, brak jednomyślności w działaniu, otoczenie widzi inaczej sprawę która w pojęciu Koziorożca powinna wyglądać inaczej. Wszystko w efekcie kończy się na gadaniu, nie widać rozwiązania. Podział się zaostrza, coraz więcej zaczyna dzielić, jak łączyć, może to sprawiać wrażenie niedobrego zakończenia sprawy. Tak nie będzie okoliczności jakie się pojawią będą miały wpływ na zmianę sprawy. Może być ostro, ale skutecznie z dobrym skutkiem dla Koziorożca. O zdrowiu w tym tygodniu karty mówią tak: "uwaga na nerki".

Co podpowiada karta AH-DHI? Kiedy ukazuje się AH DHI Wadżra Saraswati dźwięk wadżry - umysł napełni się radością i wszystko ułoży się pomyślnie. (Saraswati (Indie) - bogini wód, opiekunka muzyki, poezji, mowy i wiedzy, żona Brahmy). Zatem Koziorożcu przed tobą walka, ale skuteczna.

Wodnik

Karta geomantyczna - Fortuna Major - symbol dominacji, bez jej zbytniego okazywania, stabilność, szlachetność. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Żółcień - symbol Słońca, ognia, światła, owoców ziemi. Karta wróżby tybetańskiej - PA -TSA - to demon nieszczęść.

Wodnik w tym tygodniu się zasmuci, bowiem zebrane plony pójdą na marne. Zwycięstwo, które było przyczyną radości, zebrane plony, które pozwalały świętować, zostaną zniszczone. Czasem będzie to znaczyło bliski cel, który mimo wysiłku nie zostanie osiągnięty, ale w skrajnych wypadkach to osiągnięty cel zostanie zniweczony przez niekorzystne sprzężenia losu. Wodniku, skoro karty przewidują to wcześniej musisz za tym przyjąć, że wszystko jest zaplanowane. Wyjdź z założenia, że tu na Ziemi w materii nic nie jest nikomu dane na zawsze. To co prawda marne pocieszenie, jednak taka filozofia pozwala na łatwiejsze pogodzenie się ze sprawą. W sprawach zdrowia uwagę swoją Wodnik powinien skierować na stawy, może się okazać ze któryś z nich zacznie szwankować. Co mówi karta PA-TSA? PA-TSA to demon nieszczęść " kiedy ukazuje się PA-TSA -demon nieszczęść -szczęście zostaje zniszczone niczym brzeg szarpany falami oceanu. Nie wszystkich Wodników to dotyczy, ale bądź Wodniku w tym tygodniu uważny.

Ryby

Karta geomantyczna - Radość - symbolizuje nadzieję, wywieranie wpływów, humor, poparcie. Symbol wybrany losowo z 365 symboli - Liść - symbol świata roślin, jest symbolem rozkwitu, więdnięcia, usychania, przesłania, zakrywania spraw wstydliwych. Karta wróżby tybetańskiej -TSA-TSA - to proporzec sławy.

W tym tygodniu Ryby mogą spodziewać się jakiejś wiadomości, czyjegoś uznania, potwierdzenia ich zdolności, umiejętności oddziaływania na innych to zostanie zauważone. Nie ma potrzeby udawania, że jest inaczej skoro inni to zauważą, będzie to dla Ryb dużym bodźcem w dalszym rozwoju, jednak pamiętaj Rybo pojawił się tu symbol liścia, on kiedyś żółknie i usycha wykorzystaj dobry okres jaki się dla ciebie pojawia. Docenienie ciebie teraz przez innych to dobry moment, aby się zwrócić do innych w ewentualnych potrzebach. Skoro zauważyli docenili to zapewne nie odmówią pomocy i poparcia. W zdrowiu Rybo uważaj na sprawy związane z oddychaniem. Mogą być to zaziębienia, chroniczny kaszel, a może papierosy? Co Rybom mówi karta TSA-TSA? Kiedy ukazuje się TSA-TSA- proporzec sławy, rośnie uznanie i sława, jak król bogów uderza w bębny, gdy zwycięży wojnę. Oto wyrocznia syna Garudy szybującego po niebie. (Garuda to jedno z bóstw w hinduizmie i buddyzmie wierzchowiec (vahanam) boga Wisznu).

Zobacz, co chcą przekazać Ci karty. Porozmawiaj na żywo z Wróżką Wielgoradesz lub jej asystentką!
Zadzwoń teraz:
• z telefonu stacjonarnego pod numer: 0 700 78 30 09 (Legion, netto: 4 zł/min; brutto: 4, 88 zł/min)
• z telefonu komórkowego pod numer: *740 93 09 (netto: 4 zł/min; brutto: 4, 88 zł/min) (numery dostępne z sieci Era, Orange, Plus, Heyah, Sami Swoi).

Poradę Wróżki Wielgoradesz możesz uzyskać także wysyłając sms o treści WW.twoje pytanie do kart napoleonskich na numer 72020 (netto: 2 zł; brutto: 2, 44 zł).

Gwarantowana ANONIMOWOŚĆ

Wróżka Wielgoradesz ma ponad 30 lat doświadczenia w stawianiu kart, wykonuje również własne karty. Należy do osób, które bardzo kochają otaczający świat, starających się go nie tylko widzieć, ale i rozumieć. Jej mottem życiowym jest: "Nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe".

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje