Karta Praw Kobiety Rodzącej

Karta mówi także o prawie do "profilaktycznej opieki zdrowotnej w wieku rozrodczym, w szczególności w okresie okołokoncepcyjnym i podczas ciąży". Zdaniem RPO prawo do bezpłatnych świadczeń medycznych obejmować powinno m.in. szczepienia kobiet przeciwko tężcowi i różyczce, porady w zakresie zwalczania uzależnień, zapobieganie zakażeniom wrodzonym, zakażeniom HIV i zakażeniom przenoszonym drogą płciową oraz powikłaniom ciąży.

Reklama

Kobiety powinny mieć prawo do właściwego prowadzenia ciąży, wczesnego i bezpłatnego wykrywania i leczenia powikłań, w tym wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu, a także niedokrwistości i zakażeń kobiet - uważa RPO.

W Karcie mowa jest również o prawie do "wczesnego, bezpłatnego wykrywania, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami okresu noworodkowego". RPO podkreśla, że dostępne musi być zapobieganie transmisji HIV od matki do dziecka. Zwraca także uwagę na konieczność zapewnienia niezbędnych środków ochrony i terapii w przypadku uzasadnionego podejrzenia wskazującego na zaniedbanie i przemoc wobec dziecka oraz dla dziecka, które zostało po porodzie porzucone przez matkę.

Rodziny, w których dziecko urodziło się przedwcześnie, z niską masą urodzeniową lub poważnie chore, powinny mieć prawo do bezpłatnej, wysokospecjalistycznej opieki medycznej oraz ochrony socjalnej. Oznaczać by to miało, że rodziny z dziećmi urodzonymi z poważnymi chorobami, zwłaszcza doświadczające ubóstwa, miałyby zagwarantowaną opiekę medyczną i pomoc socjalną.

Karta zapewnić ma także kobietom prawo do ochrony zdrowia psychicznego w każdym okresie ciąży, porodu i połogu. Zdaniem RPO ochrona zdrowia psychicznego kobiet w wieku rozrodczym, a zwłaszcza w okresie okołoporodowym musi być nieodłącznym elementem bezpłatnej opieki położniczej. Zapewnić ma to komfort psychiczny w okresie ciąży, porodu i połogu oraz pozwolić na wczesne wykrywanie i leczenie depresji okołoporodowej. RPO zwraca uwagę, że dla osiągnięcia tych celów konieczne jest, poza poszanowaniem i ochroną godności kobiety, zachowaniem intymności, dostarczeniem odpowiednich informacji, także bezpłatne wsparcie psychologiczne.

Karta mówi także o prawie do wnoszenia roszczeń odnośnie do procedur medycznych oraz warunków, w jakich świadczona jest opieka na kobietą ciężarną, rodzącą i dzieckiem.

Dowiedz się więcej na temat: Ewa Kopacz | zdrowie | minister | minister zdrowia | matki | RPO | karta

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje