Reklama

Reklama

Liczymy się z utratą pracy

Według najnowszego sondażu CBOS, 46 proc. zatrudnionych liczy się z możliwością utraty pracy, w tym 16 proc. - bardzo poważnie. Jednocześnie z 47 z do 51 proc. wzrósł odsetek badanych z deklarowanym poczuciem bezpieczeństwa pracy.

3 proc. ankietowanych nie potrafiło określić, czy boją się czy też nie boją utraty pracy.

Reklama

Szczególnie zagrożeni czują się - obok pracowników fizyczno- umysłowych (71 proc.) - przedstawiciele pracującej młodzieży (w wieku od 18 do 24 lat), wśród których dwie trzecie (66 proc.) liczy się obecnie z możliwością utraty pracy. 26 proc. młodych ludzi ocenia to niebezpieczeństwo jako bardzo poważne.

Od kilkunastu miesięcy zdecydowanie dominują negatywne opinie o sytuacji na rynku pracy w Polsce. Obecnie 61 proc. określa tę sytuację jako bardzo złą, a ponad jedna trzecia (35 proc.) - jako złą. Zaledwie 3 proc. ankietowanych uważa, że jest przeciętna, nikt natomiast nie ocenia jej pozytywnie.

Oceny negatywne dominują również na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy. Obecnie 39 proc. badanych uważa, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy nie można znaleźć żadnej pracy, a 45 proc. twierdzi, że trudno o jakąkolwiek pracę. Zaledwie 14 proc. sądzi że wprawdzie można się gdzieś zatrudnić, ale trudno jest o pracę odpowiednią. Żaden respondent nie sądzi, że na lokalnym rynku odpowiednia praca jest dostępna bez większych problemów.

Im mniejsza miejscowość i niższa pozycja społeczno-ekonomiczna respondentów, tym częstsze przekonanie, że na lokalnym rynku nie można znaleźć żadnej pracy. Tak skrajną opinię wyrażają najczęściej ankietowani o najniższych dochodach na osobę w rodzinie (65 proc.), renciści (57 proc.)., bezrobotni (54 proc.), mieszkańcy wsi (52 proc.), a także badani z podstawowym wykształceniem (49 proc.), w wieku przedemerytalnym (48 proc.).

Pesymizm dominuje również w przewidywaniach dotyczących możliwości poprawy sytuacji na rynku pracy w najbliższym roku. W stosunku do stycznia zmalał odsetek badanych liczących na poprawę, przybyło zaś spodziewających się pogorszenia (po 3 punkty procentowe).

Obecnie optymiści stanowią zaledwie 8 proc. ankietowanych, a zdecydowana większość to pesymiści - sądzą, że w bieżącym roku sytuacja się nie zmieni (47 proc.) lub wręcz ulegnie pogorszeniu (38 proc.). 7 proc. respondentów nie potrafi przewidzieć jej rozwoju.

Niemal we wszystkich porównywanych grupach optymiści stanowią zdecydowaną mniejszość, wśród robotników niewykwalifikowanych i rolników nikt nie liczy na poprawę sytuacji.

Badanie "Rynek pracy w Polsce i zagrożenie bezrobociem" przeprowadzono w dniach 1-4 lutego br. na liczącej 1006 osób, reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje