Reklama

Reklama

Polacy nie przywiązują się do swojej firmy

Tylko ponad połowa Polaków jest przywiązana do firmy, w której pracuje i do wykonywanej pracy - wynika z badania TNS OBOP.

Przywiązanych do pracy i firmy jest 52 proc. Polaków. Wynik ten jest znacznie niższy niż średnia uzyskana we wszystkich 33 krajach objętych pomiarem (65 proc.).

Z badania wynika ponadto, że Polacy są znacznie bardziej przywiązani do pracy, którą wykonują (44 proc.) niż do firmy, w której pracują (36 proc.). Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku (praca i firma) wyższy poziom przywiązania wykazują kobiety (odpowiednio 48 proc. i 40 proc.) niż mężczyźni (odpowiednio 41 proc. i 33 proc.).

We wszystkich objętych pomiarem krajach ponad połowę zatrudnionych stanowią osoby, które wykazują przywiązanie do wykonywanej pracy (57 proc.) i do firmy, w której pracują (51 proc.). 14 proc. spośród badanych pracowników to osoby zdecydowane na karierę, czyli przywiązani głównie do swojej pracy, ale nie do swojej firmy.

Reklama

- Jeśli pracodawcy chcą efektywnie zarządzać swoimi pracownikami, powinni umieć zidentyfikować ich potrzeby oraz zrozumieć to, co ich motywuje, satysfakcjonuje i interesuje po to, aby mogli podtrzymać ich przywiązanie. Zazwyczaj pracodawcy zajmują się oszacowaniem postępów oraz satysfakcji swoich pracowników, ale rzadko badają to, jak ich zespół czuje się w firmie i jak bardzo jego poszczególni członkowie przywiązani są do swoich ról. Wydaje się, że obecnie dominującym trendem - i w Polsce, i w skali ogólnoświatowej - staje się większe przywiązanie pracowników do pracy, którą wykonują, niż do firmy, dla której pracują - komentuje wyniki badań Urszula Krassowska, dyrektor Działu Badań Społecznych i Politycznych TNS OBOP.

Z raportu wynika, że pracownicy z krajów zachodnich są bardziej zorientowani na karierę niż ci z regionu azjatyckiego. Francja, Holandia, Niemcy i Stany Zjednoczone mają największy procent pracowników "zorientowanych na karierę", podczas gdy Australia, Nowa Zelandia i Hong Kong odnotowuje najwyższy udział pracowników przywiązanych do firmy. Najniższy stopień przywiązania zarówno do wykonywanej pracy, jak i do firmy, w której pracują, charakteryzuje pracowników w Japonii (59 proc.), Korei (55 proc.) oraz Bułgarii (58 proc.). Natomiast osobami najbardziej przywiązanymi do pracy i firmy są Izraelczycy (59 proc.) oraz Norwegowie (57 proc.).

Kraje i regiony, które zostały objęte pomiarem: Argentyna, Australia, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Hong Kong, Węgry, Indie, Izrael, Japonia, Łotwa, Litwa, Malezja, Meksyk, Rosja, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Filipiny, Polska, Afryka Południowa, Korea Południowa, Szwecja, Tajwan, Tajlandia, Turcja, USA, Wietnam.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: TNS OBOP | firmy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje