Reklama

Reklama

Razem, czyli osobno

Kochacie się, planujecie zaręczyny, potem ślub. Myślicie: "co moje, to twoje" i na odwrót. Życie toczy się potem dalej. Bywa, że stawia niektórych przed rozwodem i związanymi z nim problemami.

Zaczynają się spory o to, kto i co weźmie dla siebie. Dla kogo zostanie mieszkanie, a dla kogo samochód? Kto zyska działkę, a kto wyposażenie mieszkania.

Reklama

Nerwowych spięć można byłoby uniknąć, gdyby wcześniej została spisana intercyza. Jeszcze do niedawna o takich umowach słyszeliśmy przy okazji plotek z życia gwiazd. Teraz na intercyzę decydują się również zwykli śmiertelnicy.

Jest to jednak jeszcze wciąż niepopularne rozwiązanie. Opory przed zaproponowaniem takiego wariantu może budzić obawa o to, że zostaniemy posądzeni przez partnera o brak zaufania i materializm. Owszem, taka "zaksięgowanie" związku może wydawać się mało romantyczne, ale w przyszłości - zwłaszcza tej mniej romantycznej - pozwala uniknąć wielu problemów i zachować finansową niezależność.

Co to jest wspólnota majątkowa?

W chwili zawarcia małżeństwa powstaje między wami wspólnota majątkowa, która obejmuje wasz wspólny dorobek, a więc środki i rzeczy nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do wspólnego dorobku zalicza się wynagrodzenia pobrane za pracę oraz inne usługi świadczone osobiście, dochody uzyskane w czasie małżeństwa z majątku wspólnego oraz majątku odrębnego. Majątkiem odrębnym każdego z małżonków jest to, co posiadał on przed zawarciem małżeństwa. Mogą się na to składać m.in. nieruchomości (mieszkanie, dom, działka, gospodarstwo rolne), ruchomości (np. samochód, wyposażenie mieszkania lub domu), pieniądze (np. oszczędności), przedmioty służące zaspokajaniu potrzeb osobistych (odzież, biżuteria, sprzęt sportowy), nagrody za osobiste osiągnięcia, prawa autorskie, prawa twórcze, a także dobra otrzymane w czasie trwania małżeństwa przez żonę lub męża w darowiźnie lub przez dziedziczenie oraz dobra nabyte z uzyskanych w ten sposób środków.

Co to jest intercyza?

Aby uregulować swoje stosunki majątkowe w sposób najbardziej odpowiedni dla siebie, możecie podpisać przed ślubem lub po zawarciu związku specjalną umowę majątkową w formie aktu notarialnego, czyli intercyzę. W takiej umowie ustala się, jaka część majątku będzie wspólna, a jaka odrębna. Można w niej na przykład zastrzec rozdzielność majątkową, wyłączyć ze wspólnego majątku niektóre jego składniki, włączyć do wspólnego majątku swój dotychczasowy majątek odrębny. W razie rozwodu podział majątku następuje według wcześniej spisanej intercyzy.

Dowiedz się więcej na temat: małżeństwa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje