Reklama

Reklama

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 (adres do korespondencji os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków) zwana dalej INTERIA.PL. Fundatorem nagród jest Hachette Filipacchi Polska Sp. z o.o.

Reklama

Konkurs rozpoczyna się 8 lipca 2003 r. i trwa do 22 lipca 2003 r. do godz. 12.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24 lipca 2003 r.

Nagrodami w konkursie są torebki "Elle" i płyty "Elle - muzyka miejsc".

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronach portalu INTERIA.PL w ciągu dwóch dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu.

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL S.A. oraz członków ich rodzin.

Konkurs polega na przesłaniu, w czasie trwania konkursu, opowieści na temat "Uwiodłam go!", pod adres kobieta@firma.interia.pl.

Nagrody zostaną przyznane tym uczestnikom, których teksty zespół redakcyjny uzna za najciekawsze oraz którzy w ciągu 24 godzin od wysłania listu e-mail przez INTERIA.PL na podany przez nich adres e-mail poprawnie odpowiedzą na pytanie konkursowe zawarte w liście otrzymanym od INTERIA.PL.

Warunkiem udziału w konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawdziwych danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu w liście e-mail z wysyłaną opowieścią, poprzez dopisanie w treści następującej klauzuli: "Zapoznałem się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie http://kobieta.interia.pl i zobowiązuję się go przestrzegać."

Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie ich imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, jeżeli zostanie oni zwycięzcami konkursu.

Ponadto biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie przesłanego przez nich tekstu na stronach portalu INTERIA.PL.

Dane osobowe zwycięzców konkursu zbierane i przetwarzane są w celu wywiązania się przez INTERIA.PL S.A. z zobowiązań jako organizatora konkursu.

Uczestnicy konkursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL S.A. jako administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez INTERIA.PL S.A działalnością, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz do zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania przez INTERIA.PL. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL S.A. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom pocztą w terminie do 21 dni od momentu losowania.

Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje