Reklama

Reklama

Waga - opis znaku:

Od 23 września do 23 października Słońce przebywa swoją drogę pod znakiem Wagi. Po jesiennym zrównaniu dnia z nocą dni stają się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Przyroda żegna się z nami ostatnim ciepłem babiego lata.

I to, na czym możemy się oprzeć to człowiek, drugi człowiek, który znajdzie się blisko nas. Następuje czas równowagi kosmicznej. Emanacje Słońca zbliżają się do emanacji planety Wenus. W przyrodzie zaczyna się karnawał jesiennych barw, które przychodzą na zmianę zieleni zapoczątkowanej w fazie Barana. Kto urodził się w tych dniach, tego temperament, charakter i osobowość określane są przez wpływy kosmiczne, które starożytni przedstawili w symbolu Wagi. Nie wszyscy ludzie ze Słońcem w Wadze posiadają czyste wpływy tego znaku. Warto sobie zrobić horoskop indywidualny, aby zorientować się jakie są wpływy innych znaków.

Reklama

Kim jesteś i jak możesz działać skutecznie?

To co tu poznasz, nie jest gotową receptą na sukces, ale wskazaniem kierunku pracy nad sobą i zachętą do nieustannego pogłębiania wiedzy o sobie. Warto poznać swoje ukryte reakcje. Przychodzący na świat pod silnym wpływem znaku Wagi posiadają naturę energiczną, czynną, duży temperament, ale także takt i grzeczność. Jest to znak harmonii i sprawiedliwości. W aspekcie ujemnym pojawić się może ukryta niecierpliwość i zmienność natury, wynikająca z wpływów przeciwległego, dopełniającego znaku Barana. Wtedy entuzjastycznie podejmowane działania korygowane są dopiero po pojawieniu się poważnego błędu. Może także pojawić się wielka nieostrożność w sprawach finansowych. Pod zewnętrzną radością, beztroską i wesołością ukrywasz głębsze myśli i refleksje nad istnieniem, melancholię, a niekiedy nawet zwątpienie. Rozumiesz rzeczy głębsze, niecodzienne i nie powierzchowne.

Saturn jest bowiem w znaku Wagi w wywyższeniu. Ten wpływ Saturna sprawia, że cenisz czas i sprawy materialne. Dążąc do sukcesu nie tracisz gruntu pod nogami. Mimo trudności górę bierze u Ciebie optymizm. Nikt lepiej niż Ty nie zrozumie pojęcia "dezintegracji pozytywnej". Wiesz, że z dysharmonii rodzi się harmonia przez połączenie przeciwieństw.

Aby działać skuteczniej warto zobaczyć siebie w świetle koncepcji człowieka pięciowymiarowego. Koncepcja ta wychodzi na przeciw próbom spojrzenia na istotę ludzką jako na integralną całość, w której współgrają wymiary: 1/ uczuciowy, 2/ intelektualny, 3/ fizyczny, 4/ intuicyjny oraz 5/ duchowy. W każdym z tych planów masz możliwość widzenia rzeczy z dwóch stron. Widzisz związek nocy i dnia. Związek jasności i ciemności. Napięcia z rozluźnieniem. Mocy ze słabością. Przyjrzyjmy się na chwilę pięciu wymiarom. Schemat ten daje możliwość samodzielnego analizowania każdej rzeczy.

Wymiar uczuciowy - związany jest z przeżyciami inspirującymi człowieka do działania. Zawiera reakcje "od" i "do" otoczenia. Koresponduje ze znakami ognistymi.

Wymiar intelektualny - to cała wiedza i mądrość zgromadzona przez przeszłe pokolenia i wciąż wypracowywana na nowo. Dzięki temu wymiarowi możemy panować nad materią i swoimi popędami, oraz świadomie kierować swoim losem, przez akty wolnego wyboru. Wymiar ten koresponduje ze znakami powietrznymi, a więc także z Twoim znakiem.

Wymiar fizyczny - związany jest w naszym zakorzenieniem w materii (łączy nas ze światem minerałów i roślin ). Odbieramy go swoimi pięcioma zmysłami, a odnosi się on do zdrowia, odżywiania i oddychania. Zawiera całą wiedzę o sposobie życia. Bez harmonii na tym poziomie nie jest możliwa biologiczna egzystencja człowieka. Odpowiadają mu znaki trygonu ziemskiego.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje