Reklama

Reklama

Wiele żon mormona

Dla wielu członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich czyli mormoni to ci, którzy nie mogą pić kawy czy herbaty, mogą za to żyć w związkach poligamicznych. O różnicach między mormonami, a członkami radykalnego odłamu kościoła warto wiedzieć choćby po to, żeby nie dopatrywać się w każdym mormonie niechętnego cywilizacji fundamentalisty i ojca kilkudziesięciu dzieci.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich został założony przez Józefa Smitha, któremu jesienią 1823 roku ukazał się prorok Moroni. Niebiański wysłannik zdradził Józefowi miejsce ukrycia złotych płyt w reformowanym języku egipskim, które zostały spisane przez innego proroka imieniem Mormon i ukryte na wzgórzach w stanie Nowy Jork.
Trochę historii
Zakopane pod górą Cumorach tablice zawierały zapiski starożytnych proroków amerykańskich. W wydanej po raz pierwszy drukiem w 1830 roku Księdze Mormona znajduje się opis przybycia rodziny Jereda ze starożytnego Babilonu na kontynent amerykański.

Reklama

Jeredzi żyli w Ameryce kilka tysięcy lat, potem, podobnie jak Nefici (kronikarze) ulegli zagładzie. Indianie, uważani za rdzennych mieszkańców Ameryki, są potomkami plemienia Lamanitów, wywodzącego się od Lamana, którego ojciec przybył na kontynent około 600 r. p.n.e. Lamanici sprzeciwili się jednak Bogu, wskutek czego stali się ludem "obmierzłym i brudnym".

Najważniejszym wydarzeniem opisanym w Księdze Mormona jest pojawianie się zmartwychwstałego Jezusa na kontynencie amerykańskim, gdzie nauczał i w końcu założył swój kościół. Oficjalnie Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich powstał 6 kwietnia 1830 roku, w obecności pięciu świadków.

Zasady wiary

Członkowie Kościoła, zwani powszechnie mormonami, uznają nauki płynące ze Starego i Nowego Testamentu oraz Księgi Mormona. Odrzucają ideę grzechu pierworodnego i wierzą w to, że Bóg nadal wysyła na ziemię proroków.

Pierwszym współczesnym prorokiem był oczywiście Józef Smith. Obecnie za proroków uważa się najwyższych dostojników kościelnych czyli prezydenta wraz z dwoma doradcami i Kworum Dwunastu Apostołów.

Mormoni chrzczą dzieci, kiedy te ukończą osiem lat, możliwy jest także chrzest pośmiertny. Wierzą w to, że na końcu czasów ostatnich, zapoczątkowanych przez odnalezienie złotych tablic, 10 plemion Izraela zjednoczy się i da początek Nowemu Syjonowi w Ameryce.

Życie codzienne mormonów skupione jest wokół rodziny, którą uznają za największą wartość, oraz pogłębiania swojej wiary. Przestrzegają Słowa Mądrości czyli przykazania o szanowaniu i nieszkodzeniu ciału, unikają więc wszelkich szkodliwych używek, w tym alkoholu, tytoniu , narkotyków, kawy i herbaty. Wszyscy członkowie wspólnoty, szczególnie młodzi mężczyźni ( po ukończeniu 19 lat) oraz starsze pary, są zachęcani do podróży misyjnych i głoszenia Słowa Bożego.

Kontrowersje

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych praktyk, do 1890 roku uchodzącą za religijny nakaz, było wielożeństwo, które zapoczątkował Smith. Według dostępnych dziś źródeł, miał on około 30 żon, nie wszystkie pełnoletnie...

Do 1890 roku członkowie kościoła bronili poligamii, która miała chronić przed cudzołóstwem ( kiedy kobieta pokocha żonatego już mężczyznę, może, w świetle prawa religijnego, stać się jego legalną żoną) i prostytucją (jeśli żona nie zaspokaja seksualnych potrzeb męża , ten nie musi jej zdradzać, ale bierze za żonę kolejną kobietę). Jednak naciski władz krajów, w których mieszkali mormoni doprowadziły do zakazu poligamii i podziału w samym kościele.

Kobieta INTERIA.PL on Facebook

Podział kościoła - FLDS

Po wprowadzeniu zakazu poligamii cześć wyznawców nie zdecydowała się na podporządkowanie nowemu prawu i założyła FLDS (Fundamentalistyczny Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich).

Różnice między kościołami są diametralne. Fundamentaliści praktykują wielożeństwo, często są oskarżani o zawieranie związków z nieletnimi dziewczętami. Odmawiają członkostwa czarnoskórym, niechętnie przyjmują nowych członków, chyba, że są nimi młode dziewczęta. Cudzołóstwo karane jest śmiercią.

Według religioznawców FLDS nie przypomina już wspólnoty chrześcijańskiej. Wyznawcy wierzą, że Adam był Bogiem, ojcem innych bogów ( w tym Jahwe czyli zmarłego na krzyżu Jezusa). Wraz z jedną ze swoich żon - Ewą, zaludnił świat, dając w ten sposób ciała duchom niebieskim, które również mogły się rozmnażać i stawać bogami.

Według Irene Spencer, jednej z 10 żon lidera FLDS - Verlana La Barona, matki 14 spośród 58 dzieci i autorki wydanej w Polsce książki "Żona mormona", opowieść ta miała sankcjonować życie w poligamii i nadawać mu sens. Reguła czyli nakaz wielożeństwa opiera się na założeniu, że w zaświatach czeka jeszcze wiele dusz, które muszą przyjść na świat, by móc się oczyścić i zbawić. Mężczyzna, który ma wiele żon i sprowadza na świat wiele niebiańskich dusz, ma szansę zostać bogiem zarządzającym swoim osobistym niebem, a posłuszne żony - boginiami. Bez Reguły nie ma szans na osiągnięcie boskości.

Mąż z grafika

Spencer, która przeżyła 28 lat w poligamicznym małżeństwie, opisuje je jako nieustanną walkę z zazdrością i samotnością. Zazdrość pojawia się już na początku związku, kiedy poprzednia żona jest zmuszana do przyjęcia kolejnej kobiety do rodziny ( zgodnie z rytuałem najpierw następują "zaślubiny żon", później właściwej "młodej pary").

Zadaniem mężczyzny jest zapewnienie wszystkim żonom takich samych warunków, ustalenie dyżurów, dni i nocy odwiedzin. Irene była jedną z 10 żon, więc mogła spędzać z mężem 3 dni i 3 noce w miesiącu.

Głównym celem małżeństwa są oczywiście dzieci, a utrzymywanie stosunków seksualnych ma służyć wyłącznie prokreacji, nie przyjemności. Stosunki w czasie ciąży, pierwszych dni połogu i menstruacji są zakazane, podobnie jak jakakolwiek antykoncepcja.

Kiedy Spencer zmuszona była poddać się podwiązaniu jajników (kolejna ciąża z całą pewnością spowodowałaby zgon), mąż zakazał jej opowiadać o zabiegu oraz odmówił jakichkolwiek czułości i zbliżeń. Kobieta popadła w tak głęboką depresję, że myślała o samobójstwie (ofierze z krwi), aby zadośćuczynić Bogu za to, że odmówiła wydawania na świat kolejnych dusz.

Chociaż nie wszystkie należące do wspólnoty kobiety skarżą się na życie w poligamii, Irene twierdzi, że powszechna zgoda na dzielenie się mężem (członkinie FLDS potrafią prowadzić, mają własne telefony, a więc i możliwość ucieczki), wynika wyłącznie ze strachu przed światem zewnętrznym. Dwudziestokilkuletniej kobiecie, która nie ma formalnego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, ma za to pięcioro dzieci, trudno byłoby odnaleźć się w społeczeństwie poza Regułą.

Kobieta INTERIA.PL on Facebook

Krwawa wiara

Na polskiej stronie internetowej mormonów czytamy: "Wyznaczanie nowego prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich odbywa się zgodnie z określonym porządkiem[...]dzięki czemu unika się jakichkolwiek oznak wewnętrznego lobbingu, którego celem miało by być zdobycie pozycji czy stanowiska. Ważnym czynnikiem jest głęboko zakorzeniona w Kościele tradycja postrzegania za niewłaściwe osobistych aspiracji do zajmowania stanowisk przywódczych na jakimkolwiek stopniu.".

Pokojowe i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami wybieranie nowych przewodniczących jest kolejną cechą odróżniającą pierwotną wspólnotę od FLDS. Wśród fundamentalistów walki o władzę przyjmowały formę krwawych wojen między samozwańczymi prorokami.

Joel LeBaron, przewodniczący liczącej 30 rodzin poligamicznej wspólnoty mieszkającej w Meksyku na obszarze Baja California, został zamordowany przez swojego brata Ervila, który następnie przez niemal dekadę usiłował zamordować drugiego brata (Verlana, lidera FLDS). Skazany na karę dożywotniego więzienia Ervil i jego poszukiwana przez FBI córka Jacqueline zabili także, w 1988 roku, troje członków wspólnoty, którzy zdecydowali się z niej odejść oraz ośmioletnią córkę jednego z nich.

Obecnie

Dziś Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest legalnie działającym kościołem liczącym ponad 12 mln członków, posiadającym 60 tys. misjonarzy, którzy prowadzą swoją działalność w 162 krajach. FLDS czyli Fundamentalistyczny Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich liczy około 10 000 członków, mieszkających głównie w kilku stanach USA (Utah, Arizonie, Teksasie) i Meksyku.

Mimo obowiązującego w USA zakazu małżeństw poligamicznych wspólnota nadal je organizuje. W 2006 roku prezydent kościoła Warren Steed Jeffs został oskarżony o molestowanie seksualne nieletniej (żony) i skazany na 5 lat więzienia. Podobna akcja, zapoczątkowana telefonem o możliwym wykorzystywaniu seksualnym nieletnich dziewcząt, miała też miejsce w 2008 roku.

Katarzyna Pruszkowska

Kobieta INTERIA.PL on Facebook

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: świat | żona | Kościół | Facebook | Wszystkich Świętych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy