Reklama

Reklama

Kiedy najczęściej dochodzi do inicjacji seksualnej?

Z badań prof. Zbigniewa Izdebskiego wynika, że czas, w którym najczęściej dochodzi do inicjacji seksualnej nastolatków jest miesiąc luty i wakacje.

Zarówno wśród chłopców, jak i wśród dziewcząt najczęściej do pierwszego kontaktu seksualnego dochodzi w miesiącach wakacyjnych. U dziewcząt poza wakacjami najczęściej wskazywanym miesiącem był luty.

Miejsce inicjacji seksualnej

Dwa najczęściej wymieniane miejsca inicjacji seksualnej to dom własny (26 proc.) lub partnera (31,5 proc.). Takie informacje podawali zarówno chłopcy, jak i dziewczęta, choć dziewczęta prawie dwukrotnie częściej wskazywały na dom partnera (41,4 proc.). W następnej kolejności badani wymieniali takie miejsca, jak dom kolegi, znajomego (7 proc.), samochód (5,8 proc. dziewcząt).

Reklama

Chłopcy natomiast wskazywali na namiot (7,8 proc.) oraz dyskotekę, klub (5,3 proc.). Do kategorii "inne miejsca" (7,4 proc.) należą między innymi: hotel, działka, altanka, toaleta, wczasy, wakacje, wycieczka. Od odpowiedzi wstrzymał się co dziesiąty z chłopców.

Jak nastolatki oceniają swój pierwszy seks?



Generalnie chłopcy bardziej pozytywnie niż dziewczęta oceniają swoje pierwsze kontakty seksualne. Częściej też deklarują, że ich pierwsze kontakty seksualne były udane. Na pewno zadowolonych było 57,1 proc. chłopców i 46,2 proc. dziewcząt, więc nieco ponad połowa badanych po inicjacji seksualnej.

Dziewczęta natomiast częściej wybierają odpowiedź "Raczej tak" (co trzecia badana), jak również odpowiedzi wskazujące, że ich wczesne doświadczenia seksualne nie były satysfakcjonujące (odpowiedzi "Raczej nie"i "Nie" - łącznie 18,3 proc. odpowiedzi badanych dziewcząt). Niezadowolonych w mniejszym lub większym stopniu było 7,4 proc. chłopców. Zdania na ten temat nie miało 4,5 proc. badanych.

Ilu partnerów seksualnych średnio mają nasze dzieci?



W badaniu pytano młodych ludzi o liczbę dotychczasowych partnerów, z którymi odbyli stosunki seksualne. Wśród osób, które miały za sobą inicjację seksualną, dziewczęta istotnie częściej niż chłopcy odpowiadały, że do tej pory miały tylko jednego partnera seksualnego (odpowiednio 75,3 proc. dziewcząt i 46,2 proc. chłopców).

Osoby mające dotąd jednego partnera seksualnego to istotnie częściej uczniowie liceów ogólnokształcących (67 proc.) i osoby z wysoką średnią ocen za ostatni rok nauki. Więcej niż czterech partnerów miał co czwarty chłopiec i 5,6 proc. dziewcząt.

Inicjują, bo kochają

Spośród wszystkich badanych 60,8 proc. (w tym 58,1 proc. chłopców i 63,4 proc. dziewcząt) było już w związku (miało chłopaka lub dziewczynę). Wśród badanych mających za sobą inicjację seksualną w związku było natomiast zdecydowanie więcej, bo aż 85 proc., w tym dziewięć na dziesięć dziewcząt i ośmiu na dziesięciu chłopców.

Oznacza to, iż często inicjacja seksualna wynika ze związku lub też ma wpływ na jego późniejsze utworzenie.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: inicjacja seksualna | nastolatki | pierwszy raz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje