Reklama

Ulga na dzieci: Do jakiej masz prawo?

Pod koniec ubiegłego roku zmieniły się przepisy podatkowe. Będą obowiązywać przy rozliczaniu PIT-u za rok 2014. Sprawdź, kto na tym zyska.

Jeszcze do niedawna z ulgi prorodzinnej mogli skorzystać wszyscy rodzice, bez względu na liczbę dzieci i wysokość dochodów. W styczniu 2013 r. wprowadzono zmiany, na których stracili dobrze zarabiający rodzice jedynaków. W październiku 2014 r. przyszła pora na kolejne nowe reguły w przepisach. Będą one obowiązywały przy rozliczaniu PIT-u za ten rok. Wyjaśniamy, kto na tym zyska, kto straci, a czyja sytuacja nie ulegnie zmianie.

Korzyści dla wszystkich rodzin z niskimi dochodami

Pierwsza korzystna zmiana polega na tym, że zarabiający zbyt mało, by skorzystać z całego odliczenia (bo płacą bardzo niski podatek) otrzymają pozostałą kwotę z budżetu państwa.

Reklama

Przykładowo: rodzina, w której jeden rodzic ma wynagrodzenie miesięczne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1680 zł, a drugi nie osiąga dochodów i zajmuje się wychowaniem trójki dzieci, według starych zasad otrzymałaby zwrot w wysokości 430,93 zł, czyli tyle ile wynosi podatek dochodowy po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nowe zasady powodują, że to samo małżeństwo otrzyma łączny zwrot w kwocie 4224,12 zł.

Więcej przywilejów dla wielodzietnych

Druga zmiana dotyczy rodziców z większą niż dwoje liczbą dzieci. Ulga na trzecie dziecko wzrosła z 1668,12 zł do 2000,04 zł rocznie (ze 139,05 zł do 166,67 zł miesięcznie). Na czwarte i każde kolejne dziecko roczna kwota odliczenia została zwiększona z 2224,08 zł do 2700 zł (ze 185,34 zł do 225 zł miesięcznie).

Maksymalnie można więc odliczyć 4224,12 zł przy trójce i 6924,12 zł przy czwórce dzieci. Kwota zwrotu nie może jednak przekroczyć sumy opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Rodzice jedynaków i dwójki dzieci bez zmian

Nic się nie zmieniło w wysokości odliczenia podatku w rodzinach, które wychowują jedno lub dwoje dzieci. Nadal mogą one odliczyć od podatku maksymalnie odpowiednio: 1112,04 zł przy jednym dziecku i 2224,08 zł przy dwójce dzieci (po 92,67 zł za każde dziecko miesięcznie). Jeśli wychowujemy dwójkę lub więcej dzieci, wysokość uzyskanego przez nas dochodu w roku podatkowym nie ma znaczenia.

Natomiast rodziców jedynaków nadal obowiązuje limit dochodu. Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, roczne dochody rodziców pozostających w związku małżeńskim nie mogą przekroczyć 112 tys. zł. Limit dotyczy także rodzin niepełnych, gdzie rodzic samotnie wychowuje jedynaka.

Z kolei osoba mająca jedno dziecko i żyjąca w konkubinacie dostanie ulgę jedynie wtedy, jeśli jej roczny dochód nie przekroczy 56 tys. zł. Aby móc skorzystać z ulgi należy wypełnić PIT-36 lub PIT-37 z załącznikiem PIT/O, w którym podaje się między innymi numery PESEL dzieci.

Mam dziecko
Dowiedz się więcej na temat: zwrot podatku

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama