sobota
4 lutego

10 Buław
Przemyśl, czy w swoich relacjach nie przyjmujesz na siebie poczucia winy. Gdy czujemy się niedoskonali, łatwo pozwalamy się obarczać oskarżeniami, niezadowoleniem, winą za porażki. Gdy chodzi o miłość, nie odpowiadasz za życie żadnej dorosłej istoty. Tak samo nie przypisuj nikomu winy za porażkę. W finansach deleguj zadania, nie przyjmuj wyzwań ponad siły. W zdrowiu uważaj na kręgosłup.

Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska

Reklama