czwartek
25 lutego

Wieża Boga
Wielkie nadzieje są awersem wielkich rozczarowań. Gdy doświadczamy bolesnego upadku, możemy sobie przynajmniej powiedzieć, że coś przeżyliśmy. W miłości konieczność rozprawienia się z własnymi lękami i żalem, jeśli pragniemy zbudować z kimś coś trwałego. W finansach nieporozumienia mogące wynikać z odmiennego spojrzenia na sprawy. Warto porozmawiać. W zdrowiu uwaga teraz na kręgosłup szyjny.

Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska