czwartek
24 listopada

Możesz dokonać dziś wielu pożytecznych rzeczy. Zrobić porządki w pracy i domu ale też zabrać się możesz za porządki duchowe. Chodzi o nabranie dystansu do spraw i ludzi, czy po prostu do wszelkiego autoramentu problemów. Pomyśl też o tym, by starać się jak najlepiej wzmacniać więzi z innymi osobami, zwłaszcza z młodszymi członkami tej bliższej i dalszej rodziny. Jesteś dla nich wzorem do naśladowania, nie zmarnuj szansy bycia autorytetem ponad wszystko i wszystkich innych. Od młodych osób też można się wiele nauczyć a zwłaszcza przypomnieć sobie, jak to kiedyś się młodym było. Dodatkowo takie relacje pozwalają na pielęgnację w sobie wewnętrznego dziecka.

Reklama