BARWIN
Imię rzekomego syna Leszka III.
BARWITA
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: bardzo doniosła.
BARWYSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: bardzo wyniosły i sławny. ZDROBNIENIA: Barwek, Wysz. INNE FORMY: Barwisz, Barwirz.
BAWITA
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: bawiąca się doskonale. ZDROBNIENIA: Witka.
BAZYLA
Żeńska forma imienia -> Bazyli. ZDROBNIENIA: Bazylka. INNE FORMY: Bazylia, Bazylisa. OBCE FORMY: Basila, Basilia (ogólnie przyj. forma), Basilia, Basilie (ang.), Basile (fr.), Basila, Basilia (hiszp.), Vasilina, Vasilisa, Bazilija (ros.), Bazila,...
BAZYLI
Pochodzenia greckiego, od słowa basileios (królewski) lub basileús, -eos (król). Do Polski dotarło w średniowieczu z Bizancjum w formach Wasilios, Wasyl, Wasyli, Wasylij, Waszko, później w formie łacińskiej – Basilius. ZDROBNIENIA: Bazyl,...
BĄCŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: bądź sławny. ZDROBNIENIA: Bącek. Forma żeńska: Bącława.
BĄCŁAWA
Żeńska forma imienia -> Bącław. ZDROBNIENIA: Bącławka.