BUDZISŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: ten, który budzi, wzbudza sławę lub zdobywa szacunek. Imię wspomniane w dokumentach z 1136 roku. ZDROBNIENIA: Budek, Budko, Budzisławek, Sławek. INNE FORMY: Budzyk, Budzisz, Budzit, Busław, Busz. OBCE...
BUDZISŁAWA
Żeńska forma imienia -> Budzisław. ZDROBNIENIA: Budzisławka, Sławka.
BUDZIWOJ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: pobudzający wojowników do walki. Imię wspomniane w dokumentach z 1220 roku. ZDROBNIENIA: Budziej, Budzik, Budziwojek.
BYSTRAWA
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: bystra osoba.