DANKO
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: dany przez Boga. ZDROBNIENIA: Daniek. INNE FORMY: Daniec, Darko. Forma żeńska: Danka, Danuta.
DANUTA
Pochodzenia litewskiego od słowa danutie (będącego połączeniem znaczeń niebo i córka) lub łacińskiego, od słowa donata (darowana przez Boga). Może również wywodzić się z południowosłowiańskich imion Dana, Danka, Danica. Oznacza dziecko darowane...
DARBIM
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: imię darów Bożych. OBCE FORMY: Izydor (gr.). Forma żeńska: Darbima.
DARBIMA
Żeńska forma imienia -> Darbim. OBCE FORMY: Izydora (gr.).
DARBOSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: sławny dar Boży. INNE FORMY: Darbosz, Darboż. Forma żeńska: Darbosława.
DARBOSŁAWA
Żeńska forma imienia -> Darbosław.
DARGORAD
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: dary gorliwie Bóg daje.
DARIA
Pochodzenia staroperskiego, od imienia Dãrayavahuš (ta, która podtrzymuje dobro). W Polsce znane od XV wieku. ZDROBNIENIA: Darka, Darunia, Darusia. OBCE FORMY: Daria (ogólnie przyj. forma), Darja, Darie, Darina, Daša (czes., słowac.),...