EMERYK
Pochodzenia starogermańskiego, oznacza: władca Amalów. INNE FORMY: Emerich, Emerik, Emerych. OBCE FORMY: Emerick, Emerik (ogólnie przyj. forma), Emery, Emmery, Emory (ang.), Emerich, Emmerich, Emrich (niem.), Émeric (fr.), Emerico, Emer (hiszp.),...
EMIL
Pochodzenia etruskiego, ukształtowane w języku łacińskim. Wywodzi się ze słowa aemulus (ten, który rywalizuje, współzawodniczy z kimś; zazdrośnik) lub od nazwy rodu rzymskiego Emiliuszy (Aemilius). Imię to stało się popularne na zachodzie Europy w...
EMILIA
Żeńska forma imienia -> Emil. W Polsce notowane od XV wieku. ZDROBNIENIA: Emilcia, Emilka, Mila, Milcia, Milka. INNE FORMY: Emiliana, Emilianna. OBCE FORMY: Emilia (ogólnie przyj. forma), Emily (ang.), Ämilie, Emilie (niem.), Émilie (fr.), Emilia...
EMILIAN
Pochodzenia łacińskiego, od słowa aemulus (ten, który rywalizuje, współzawodniczy, zazdrośnik) lub od nazwy rodu rzymskiego Emiliuszy (Aemilius). ZDROBNIENIA: Emilek, Milek. INNE FORMY: Emil, Emiliusz. OBCE FORMY: Emilian (ogólnie przyj. forma),...
EMILIANA
Żeńska forma imienia -> Emilian. Pochodzenia łacińskiego, od słowa aemulor (ta, która rywalizuje, współzawodniczy, zazdrośnica) lub od nazwy rodu rzymskiego Emiliuszy (Aemilius). ZDROBNIENIA: Emilka, Milka. INNE FORMY: Emilia, Emilianna. OBCE...
EMILIUSZ
Odmiana imion Emil, Emilian. Forma żeńska: Emilia.
EMMA
Pochodzenia niemieckiego, prawdopodobnie skrót imion Ermengard, Irmgard. W Polsce imię to zaczęło częściej występować dopiero w XIX wieku. INNE FORMY: Hema, Ema. OBCE FORMY: Ema, Emma (ogólnie przyj. forma).ZNANE POSTACIE:Lady Emma Hamilton, żona...
ENEASZ
Pochodzenia greckiego, oznacza: chwalący, wyrażający uznanie lub chwalony, cieszący się uznaniem OBCE FORMY: Aeneas (ang.), Äneas (niem.), Énée (fr.), Eneas, Eneo (hiszp., wł.), Enej, Eneja (ros.), Eneáš (czes., słowac.), Enej, Eneja...