ENGELBERT
Pochodzenia germańskiego, oznacza: jaśniejący jak anioł. OBCE FORMY: Engelbert (ogólnie przyj. forma), Angilbert, Englebert, Inglebert (ang.), Engelbrecht (niem.), Engelberto (hiszp., wł.), Engeljbert (ros.), Engelbrekt (duń, fiń., szw.),...
ENGELBERTA
Żeńska forma imienia -> Engelbert. OBCE FORMY: Engelberta (ogólnie przyj. forma), Engleberthe (ang.), Ingebreta (niem.).
EPIFANI
Pochodzenia greckiego, od epiphanes (ukazujący się, objawiający się). Oznacza: ten, który się objawił lub przyszedł na świat. ZDROBNIENIA: Fani, Fanio. INNE FORMY: Epifaniusz, Epifany. Forma żeńska: Epifania.ZNANE POSTACIE:Józef Epifani...
ERAZM
Pochodzenia greckiego, od słów eros (miłość), éramai (kochać) lub erasmios (upragniony, wdzięczny). Oznacza: kochany, upragniony. W Polsce notowane od XIV w. w formach Erasmus, Erazmus, Erazmuz, Erażmus, Harazmuź, Herazm, Herazmus, Razmus,...
ERAZMA
Żeńska forma imienia -> Erazm. ZDROBNIENIA: Razma. OBCE FORMY: Erasma, Erazma (ogólnie przyj. forma).
ERHARD
Pochodzenia starogermańskiego, oznacza: umocniony czcią, zaszczytem. INNE FORMY: Erchard. Polskimi odpowiednikami są imiona Czcibor, Ścibor. OBCE FORMY: Erhard (ogólnie przyj. forma), Archard (ang.), Ehrhard, Erhart (niem.), Erard (fr.), Erardo...
ERNA
Skrót od imienia Ernestyna.
ERNEST
Pochodzenia staroniemieckiego, od słowa ernust (zapał, walka). Oznacza: poważny, czcigodny, stanowczy. W Polsce notowane od XIII wieku. ZDROBNIENIA: Nestek, Ernestek. INNE FORMY: Ernestyn. OBCE FORMY: Ernest, Ernst (ogólnie przyj. forma), Ernesto...