NIEMIERA
Żeńska forma imienia -> Niemir. Wspomniane w dokumentach z 1257 roku. ZDROBNIENIA: Niemirka. INNE FORMY: Niemira.
NIEMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: nie dający innym spokoju. Wspomniane w dokumentach z 1136 roku. Forma żeńska: Niemiera, Niemira.NAZWISKA:Niemira, Niemirowicz, Niemirowski, Niemirski.
NIEMOMYSŁ
Wspomniane w dokumentach z 1300 roku jako Niemsta, a z r. 1125 jako Niemoj. INNE FORMY: Niemoj, Niemsta, Niemysł.
NIEWIN
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: niewinny.
NIEZAMYSŁ
Wspomniane w dokumentach z 1136 roku.
NIKA
Skrót od imion Monika lub Nikodema.
NIKODEM
Pochodzenia greckiego, od słów nike (zwycięstwo) i demos (lud, naród). Oznacza: bohater ludu, zwyciężający. W Polsce imię to notowane jest od XV wieku, obecnie mało popularne. ZDROBNIENIA: Nik, Niko, Nikodemek, Nikodemuś, Nikoś, Nikuś. OBCE FORMY:...
NIKODEMA
Żeńska forma imienia -> Nikodem. ZDROBNIENIA: Nikodemka, Nikusia. OBCE FORMY: Nicodema (łac.), Nicodemes (ang.), Nikodéma (czes., słowac.), Nikodema (połud.-słow.).