NIKOLA
Odmiana imienia Mikołaj. Pochodzenia greckiego, od słów nike (zwycięstwo) i laos (lud). Oznacza: bohater, który odniósł zwycięstwo dla swojego ludu. ZDROBNIENIA: Nikoś. INNE FORMY: Mikołaj, Nikolas, Nikoła. OBCE FORMY: Nicholas (ang.), Nikolaus,...
NIKOLETA
Spolszczenie skandynawskiego imienia Nicoline, będącego żeńską formą imienia Mikołaja. INNE FORMY: Nikoletta, Nikolin.BOHATEROWIE SZTUKI:Nicoletta Marder z powieści K. Manna Mefisto (1936).NA EKRANIE:Ekranizacja Mefista w reż. I. Szabó (1980).
NINA
Przekształcenie imienia Janina, pochodzenia hebrajskiego, od słów Jehu (Jahwe) i channah (łaska). Uważane również za samodzielne imię, pochodzące od mitycznego twórcy królestwa asyryjskiego Niniwy lub od greckiego imienia Ninos. Oznacza: Bóg...
NINIEMYSŁ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: niniejszym, obecnie dobry myśliciel.
NINOGNIEW
Wspomniane w dokumentach z 1286 roku. ZDROBNIENIA: Niszek.
NINOMYSŁ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: niniejszym, obecnie dobry myśliciel. Wspomniane w dokumentach z 1136 roku. INNE FORMY: Niniemysł, Ninota.
NOE
Pochodzenia hebrajskiego, oznacza: odpoczynek, spokój. OBCE FORMY: Noe (łac., ogólnie przyj. forma), Noah (ang.), Noë, Noa (niem.), Noé (fr.), Noj (ros.), Noje, Noj, Noa (połud.-słow.).ZNANE POSTACIE:Noe, według Biblii jedyny...
NORA
Skrócona forma imion Eleonora, Honorata lub Norberta. Pochodzenia hebrajsko-arabskiego, od słów Eli (Bóg) i or (światło). Oznacza: Bóg mi światłem. ZDROBNIENIA: Norka.ZNANE POSTACIE:Nora Ephron, pisarka amer. (ur. 1941).BOHATEROWIE SZTUKI:Nora,...