SZEROSŁAWA
Żeńska forma imienia -> Szerosław. ZDROBNIENIA: Sława, Sławka. INNE FORMY: Szerawa. OBCE FORMY: Makrina (gr.).
SZERZYSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: szerz sławę. INNE FORMY: Sławek. Forma żeńska: Szerzysława.
SZYMON
Pochodzenia hebrajskiego, od słów szim on (Bóg wysłuchał). Pierwotne imię Piotra Apostoła i kilku innych postaci z Nowego Testamentu. W Polsce notowane od XII wieku, również jako Semen, Semien, Siemion, Szyman, Szymun. ZDROBNIENIA: Szymcio,...