TROSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: troskliwa i sławna. Forma męska: Trosław.
TROSŁAWA
Żeńska forma imienia -> Trosław.
TRWASŁAWA
Pochodzenia słowiańskiego, oznacza: wytrwała sławnie. ZDROBNIENIA: Sława.
TRZEBIESŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: trzeb, czyść sławę lub potrzebujący sławy. Zanotowane w dokumentach z roku 1246. ZDROBNIENIA: Sławek, Trzebisz, Trzebuch. Forma żeńska: Trzebiesława.NAZWISKA:Trzebacz, Trzebała, Trzebinka, Trzebisz,...
TRZEBIESŁAWA
Żeńska forma imienia -> Trzebiesław. ZDROBNIENIA: Sławka. OBCE FORMY: Eulalia (gr.).
TRZEBIMIERZ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: czyści teren dla pokoju.
TRZEBOMYSŁ
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: myślący jak trzeba, wzorowy. Zanotowane w dokumentach z roku 1286. ZDROBNIENIA: Boguś. INNE FORMY: Trzemysł.
TRZEBOSŁAWA
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: spragniona sławy.