TWORZYSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: tworzący sławę. INNE FORMY: Tworzysz, Twosz.
TYBERIUSZ
Pochodzenia łacińskiego, prawdopodobnie od nazwy rzeki Tyber. ZDROBNIENIA: Tyberiuszek. OBCE FORMY: Tiburtius (ang.), Tiburce (fr.), Tiburtius, Tibor (niem.), Tiberije, Tibor (połud.-słow.).
TYCJAN
Pochodzenia łacińskiego, od nazwy rzymskiego rodu Tycjuszów (Titius). ZDROBNIENIA: Tycjanek. OBCE FORMY: Titian (ang.), Titien (fr.), Tiziano (wł.), Tizian (niem.), Ticijan (połud.-słow). Forma żeńska: Tycjana.ZNANE POSTACIE:Tycjan (Tiziano...
TYMON
Pochodzenia greckiego, od słowa thymos (życie, serce, męstwo, gniew). Oznacza: uwielbiany, o wielkim sercu, gorącego temperamentu. Również: cieszący się szacunkiem. ZDROBNIENIA: Tymonek, Tymuś. OBCE FORMY: Timon (ogólnie przyj. forma). Forma...
TYMOTEUSZ
Pochodzenia greckiego, od słów thymos (życie, serce, męstwo, gniew) i theos (Bóg). Oznacza: silny, odważny dzięki opiece Boskiej lub bogobojny. ZDROBNIENIA: Tym, Tymek, Tymuś. INNE FORMY: Tymeus, Tymofiej, Timoteusz. OBCE FORMY: Timotheus (łac.),...
TYTUS
Pochodzenia łacińskiego, oznacza: dziki gołąb. ZDROBNIENIA: Tytek, Tytuś, Tytusik. OBCE FORMY: Titus (ogólnie przyj. forma), Tite, Titus (fr.), Tito (hiszp., wł.), Tit (ros.), Tit, Tito, Titož (połud.-słow.).NAZWISKA:Tit, Titas, Titkow, Tutków,...