UŚCIECHIMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: jaśniejący, błyszczący uciechą, dzielnością, miłością, sławą. INNE FORMY: Uściechimił, Uściechisław. OBCE FORMY: Augilos (gr.). Forma żeńska: Uściechimira.
UŚCIECHIMIRA
Żeńska forma imienia -> Uściechimir. INNE FORMY: Uściechimiła, Uściechisława.
UŚCISŁAW
Zanotowane w dokumentach z roku 1254. INNE FORMY: Uciech, Uścisz.
UTA, UTTA
Odmiany imienia -> Oda.