WANDA
Imię znane z legendy o królu Kraku, o pochodzeniu trudnym do ustalenia. Może wywodzić się ze starosłowiańskiego słowa węda (wędka), litewskiego vandene (rusałka), niemieckiego Wenedka (Łużyczanka, Słowianka) lub skrótu germańskich imion...
WARASŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wyraźnie sławny. ZDROBNIENIA: Sławek. INNE FORMY: Warazisław.
WARAZISŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wyraźnie sławny. ZDROBNIENIA: Sławek. INNE FORMY: Warasław.
WARCISŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wartki sławnie lub wróci sławę. Również: ten, do którego sława zawsze wraca (od serbskiego vratiti — oddać, powracać). Zanotowane w dokumentach z roku 1257. W niektórych źródłach pojawia się hipoteza,...
WARCISŁAWA
Żeńska forma imienia -> Warcisław. INNE FORMY: Warcława, Wrócisława. OBCE FORMY: Aquila (łac.).
WARCŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: wartki, prędki, czujny, zwinny. INNE FORMY: Warsz, Zwin. Forma żeńska: Warcława.
WARCŁAWA
Żeńska forma imienia -> Warcław. INNE FORMY: Zwina, Warsza.
WARSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: z Warszawy sławny lub wartki, sławny z ruchliwości. ZDROBNIENIA: Sławek. Forma żeńska: Warsława.