ŻYWOSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: ten, który wiedzie żywot sławny. ZDROBNIENIA: Sławek. Forma żeńska: Żywosława.
ŻYWOSŁAWA
Żeńska forma imienia -> Żywosław. ZDROBNIENIA: Sławka.