ZBYLUT
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: ten, który wzbywa się srogości. W Polsce notowane od XIII w.NAZWISKA:Sbielut, Sbilut, Zbel, Zbelicki, Zbielut, Zbyl, Zbylewicz, Zbylewski, Zbylicki, Zbylski, Zbyluta, Zbylutek, Zbyluciec, Żbylut, Żbylski.
ZBYSŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: zbyt sławny, bardzo sławny lub ten, który powinien pozbyć się sławy. ZDROBNIENIA: Zbycek, Zbysławek, Zbyszek, Zbyś, Sławek. INNE FORMY: Zbisław, Zbycław. Forma żeńska: Zbycława, Zbysława,...
ZBYSŁAWA
Żeńska forma imienia -> Zbysław. ZDROBNIENIA: Zbysławka, Zbysia, Sławka. INNE FORMY: Zbisława, Zbycława, Zbyszesława.ZNANE POSTACIE:Zbysława, księżniczka kijowska, córka Światopełka II, żona Bolesława Krzywoustego (po 1085–1114).
ZDACŁAW
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: zdatny i sławny.
ZDAMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: zdatny w obronie pokoju.NAZWISKA:Zdacewicz, Zdalski, Zdaj, Zdajewski, Zdak.
ZDAN
Pochodzenia starosłowiańskiego. Oznacza: bardzo zdatny. ZDROBNIENIA: Zdanek.NAZWISKA:Zdańkowski, Zdanewicz, Zdaniak, Zdaniec, Zdaniecki, Zdaniek, Zdaniewicz, Zdaniewski, Zdanio, Zdaniszewski, Zdankowicz, Zdanow, Zdanowicz, Zdań, Zdańkiewicz,...
ZDOBIM
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ozdobne imię.
ZDOBYMIR
Pochodzenia starosłowiańskiego, oznacza: ten, który ma zdobyć pokój. ZDROBNIENIA: Mirek. Forma żeńska: Zdobymira.