Reklama

Reklama

Wiesz jaki urlop ci przysługuje?

Jeśli pracujesz na etacie, masz prawo do płatnego wypoczynku. Urlop to twój przywilej! Szef musi ci go udzielić zgodnie z przepisami. Wymiar, odmowa, ekwiwalent – wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości.

Urlop wypoczynkopwy, bezpłatny i wyjątkowe sytuacje! Co na to prawo pracy?

Prawo do płatnego urlopu należy ci się niezależnie od tego, jaką masz umowę o pracę: na czas określony, nieokreślony, czy na okres próbny. Urlop musi być wykorzystany w naturze. To oznacza, że nie możesz zamiast urlopu zażądać zapłaty.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje tylko, gdy pracownik odchodzi z pracy i nie ma możliwości, by wykorzystał urlop (bo np. zwolnienie jest dyscyplinarne). Sama masz prawo zdecydować, jaki termin urlopu ci odpowiada, ale zawsze konsultujesz to z szefem.

Pracodawca może nakazać ci, abyś wykorzystała urlop jedynie, gdy jesteś na wypowiedzeniu – a masz urlop zaległy lub niewykorzystany za dany rok (jest udzielany proporcjonalnie do ilości przepracowanych miesięcy w firmie, z której odchodzisz).

Reklama

Sprawdzamy, ile wolnego ci się należy

Wymiar urlopu zależy od twojego stażu pracy i wynosi: 20 dni, jeśli jest krótszy niż 10 lat, 26 dni, jeżeli jesteś zatrudniona już co najmniej 10 lat. Do stażu uprawniającego do urlopu wlicza się zatrudnienie we wszystkich zakładach, w których pracowałaś.

Ponadto zalicza się okres nauki: l 3 lata, jeśli ukończyłaś zasadniczą szkołę zawodową (lub 5 lat, jeżeli masz średnią szkołę zawodową); 4 lata, jeżeli ukończyłaś liceum; 6 lat, gdy masz szkołę policealną; 8 lat, jeśli skończyłaś studia.

Tych lat się nie sumuje (doliczasz do stażu lata nauki w ostatniej szkole).

Urlop w częściach

Szef nie może nakazać ci, ile dni urlopu masz wziąć. Tylko na wniosek pracownika urlop może być podzielony. Jedna część powinna trwać nie krócej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Kiedy do inspekcji pracy

Masz prawo zgłosić do inspekcji pracy nieprawidłowości, jeżeli pracodawca np.: nie udziela co najmniej 14-dniowych urlopów, nie zgadza się na wykorzystywanie urlopów zaległych, przesuwa bez ważnych powodów terminy urlopów.

Do inspektoratu inspekcji pracy możesz zgłosić się osobiście, wysłać mejl lub zadzwonić. Adresy znajdziesz na stronie Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl.

O takie dni wolne możesz wystąpić, gdy np. wykorzystasz cały przysługujący ci urlop wypoczynkowy.

Jak napisać wniosek?

Skieruj pismo do bezpośredniego przełożonego. Nie musisz uzasadniać swojej prośby, ale możesz to zrobić. Prosisz o taki wymiar urlopu, jaki jest ci potrzebny. Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego, powinien to jednak uzasadnić.

Przesunięcie, odwołanie urlopu - pracodawca ma prawo wstrzymać ci urlop tylko w wyjątkowych sytuacjach, których nie można było wcześniej przewidzieć (art. 164 § 2 k.p.). Muszą to być takie okoliczności, gdy twoja nieobecność spowodowałaby poważne zakłócenia w pracy firmy.

Gdy już będziesz na urlopie, szef też ma prawo ściągnąć cię do firmy, ale tylko, jeśli wydarzy się coś nagłego i twoja obecność okaże się niezbędna (art. 167 § 1 k.p. ).

Takie wyjątkowe sytuacje to choćby awarie (np. systemu informatycznego, którym pracownik zarządza), kontrole ZUS, urzędu skarbowego, inspekcji pracy (a pracownica jest np. kadrową lub księgową i musi udostępnić kontrolerom dokumentację).

Przedawnienie urlopu - niewykorzystany urlop wypoczynkowy przedawnia się dopiero po trzech latach. Przykładowo: urlop za 2013 r. przedawni się 31 grudnia 2016 roku. Po tym terminie, jeśli w sądzie pracodawca powoła się na przedawnienie, nie uzyskamy ekwiwalentu za urlop.

Konsultacja: Agnieszka Bagieńska-Petryka, radca prawny

Naj
Dowiedz się więcej na temat: urlop | szef | wymiar

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy