Reklama

Dodatkowe pieniądze dla seniorów w czerwcu. Nie każdy emeryt wie o tych dodatkach

Emerytury w Polsce są niskie, więc seniorom przydadzą się każde dodatkowe pieniądze. Na szczęście są możliwości na pozyskanie dodatkowych funduszy. Niektóre z nich są przyznawane z urzędu, ale część wymaga złożenia wniosku w odpowiednich instytucjach. Wyjaśniamy, na jakie dodatkowe pieniądze mogą liczyć seniorzy w czerwcu 2023.

Oprócz słynnej trzynastki i czternastki seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze do emerytur. Mają one tę przewagę nad wspomnianymi, że powiększą budżet emeryta co miesiąc, a nie tylko dwa razy w roku. Nie wszyscy seniorzy jednak wiedzą, że w czerwcu mogą liczyć na dodatkowe pieniądze, które zasilą ich skromne budżety.

500 plus dla seniora 

500 plus dla seniora to dodatkowych 500 zł doliczane do emerytury. Te dodatkowe pieniądze należą się w dwóch przypadkach:  

Reklama

  • emerytom, którzy ukończyli 75 rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny; 
  • emerytom po ukończeniu 65 roku życia z niepełnosprawnościami udokumentowanymi przez lekarza orzecznika ZUS.

Kolejnym kryterium, które obie grupy muszą spełnić, aby dostać 500 plus dla seniora, jest dochód. Jeśli nie przekracza on 1 657,80 zł brutto, emeryt dostanie pełną kwotę 500 zł. Jeśli zaś całkowity dochód mieści się między 1657,80 zł a 2157,80 zł, stosuje się zasadę złotówka za złotówkę. Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć w ZUS lub KRUS. Można to zrobić osobiście, przez pocztę lub drogą elektroniczną.  

Dodatek pielęgnacyjny - dodatkowe pieniądze dla seniora 

Dodatek pielęgnacyjny to pieniądze dla seniorów, które będą wpływały każdego miesiąca wraz z emeryturą. Należy się on: 

  • emerytom, którzy ukończyli 75 rok życia. W tym przypadku nie trzeba składać żadnego wniosku, pieniądze przyznawane są wraz z pensją;  
  • emerytom, którzy ukończyli 65 rok życia i są w sposób całkowity i trwały niezdolni do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku dodatek wymaga złożenia wniosku do ZUS, wraz z zaświadczeniem od lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji;  

Dodatek pielęgnacyjny w 2023 roku wynosi 294,39 zł. W przypadku inwalidów wojennych kwota jest wyższa i wynosi 441,59 zł. Te dodatkowe pieniądze wypłaca seniorom ZUS. 

Dodatki kombatanckie 

Dodatkowe pieniądze należą się również emerytom, którzy są kombatantami lub były poszkodowane przez wojnę w inny sposób. Aby dostać dodatek kombatancki do emerytury, trzeba spełnić dwa warunki:  

  • przedstawić decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o byciu uznanym za kombatanta; 
  • złożyć wniosek do ZUS, który można pobrać na stronie ZUS lub na miejscu w oddziałach ZUS. 

Kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość RP. Kombatanci mogą liczyć na 294 zł dodatku, a kombatanci będący inwalidami wojennymi - na 441,59 zł dodatku do emerytury.  

Inne pieniądze dla seniorów związane z wojną to dodatek za tajne nauczanie. Należy się on osobom, które w czasie wojny prowadziły tajne nauczanie lub przed wojną uczyły języka polskiego w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej i w Wolnym Mieście Gdańsk. Wynosi on 294,39 zł i również wymaga złożenia wniosku do ZUS. Te świadczenia przyznawane są niezależnie od dodatku pielęgnacyjnego.  

Czytaj też: Emerycie uważaj, są nowe zasady w ZUS. Przekroczysz tę kwotę i nie dostaniesz emerytury

Emerytura honorowa

Seniorzy, którzy ukończyli 100 lat życia, mogą liczyć na emeryturę honorową. W tym roku wynosi ona 5540,25 zł brutto, jest przyznawana z urzędu i nie wymaga składania wniosku. Nie niweluje ona dotychczasowej emerytury, jest do niej dodatkiem. Emerytura honorowa w przeciwieństwie to innych dodatków nie podlega waloryzacji. Jej wysokość jest taka sama do końca życia seniora.

Pieniądze dla strażaków, ratowników i sołtysów

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć seniorzy, którzy byli strażakami lub ratownikami OSP. Wymagana jest do tego czynna aktywność w ramach OSP przez 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet. Kwota wynosi tu 200 zł i trzeba w tej sprawie złożyć wniosek do miejscowego Komendanta Straży Pożarnej. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające udział w działaniach ratowniczych. Wydaje je samorząd.  

Sołtysowanie również się opłaca. Na 300 zł dodatku “sołtysowego" mogą liczyć emeryci, którzy byli sołtysami przez co najmniej 10 lat. Tę kwotę będzie wypłacał KRUS od 1 lipca 2023. Warunkiem będzie złożenie wniosku do KRUS.  

Wszystkie powyższe dodatki z wyjątkiem emerytury honorowej podlegają waloryzacji. Najbliższa nastąpi w lipcu 2023 roku.  

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: dodatki do emerytury 2023 | ZUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy