Reklama

Reklama

Metoda wróżenia z ksiąg

Wystarczy tylko przywołać w myślach obraz wróżbity, a natychmiast widzimy obok niego magiczne księgi, stare, zmurszałe tomiska tajemnej wiedzy.

Książki od wieków są uznawane za symbol mądrości i wiedzy, bo gdzie indziej, jeśli nie tam właśnie można pozostawić przyszłym pokoleniem swoje przemyślenia czy mądrości życiowe. Największą stratą naukową w dziejach ludzkości było spłonięcie Biblioteki Aleksandryjskiej, gdzie spoczywały bezcenne oryginały dzieł Platona, Sokratesa i wielu innych geniuszy starożytnego świata. Dzięki Arabom, którzy złaknieni wiedzy wcześniej przetłumaczyli większość tych dzieł na arabski, owe mądrości przetrwały i możemy odczytywać je do dziś.

Cały świat antyczny wierzył w znaki i przepowiednie, o czym świadczy ogromne powodzenie wyroczni delfickiej i tebańskiej. Także wróżbici próbowali poszukiwać w księgach odpowiedzi na stawiane im pytania o przyszłość. Otwierali księgi i sprawdzali, jakie będą ich losy. Ta praktyka stosowana była bez wcześniejszego przygotowania i wymagała jedynie rozłożenia księgi w dowolnie wybranym miejscu, odczytaniu znajdujących się tam słów i ich odpowiedniej interpretacji. Osoba, która zadała pytanie musiała sama ocenić, jak ważna jest to wróżba i dostosować ją do zaistniałej sytuacji. Każdy musiał pokierować się własną intuicją i głębokim przekonaniem, że wybrane słowa z księgi odnoszą się właśnie do jego problemu.

Reklama

Istnieje praktyka, która ma niezmiernie długą tradycję, a która polega na wróżeniu sobie ze świętych ksiąg. Wykorzystywanie Biblii do wróżb, zwane teomancją jest praktyką surowo zakazaną przez kościół katolicki, gdyż nie zgadza się ono z zasadami chrześcijańskiej ideologii. Trudno jest jednak przekonać osoby, które w Biblii szukają na chybił trafił odpowiedzi na dręczące je pytania, że jest to postępowanie karygodne. Zwolennicy tej metody wróżbiarskiej są, bowiem bardzo mocno przekonani o sprawczej sile, która każe im wybierać określone wersety i dostosowywać je do swojej sytuacji życiowej.

Osoby pragnące poznać swoją przyszłość mogą wróżyć sobie również z mniej kontrowersyjnych, świeckich ksiąg. Do tego celu mogą służyć popularne dzieła literackie. Metoda wróżenia polega na losowym wybraniu stron i wersów, które należy odczytać, aby poznać swoją przyszłość i znaleźć odnośnik do swojej obecnej sytuacji. Okazuje się często, że zbieżność pytania i odpowiedzi jest wprost zaskakująca i niesamowita.

Według psychologów wynika to z teorii zasady synchroniczności, według której żyjemy w kilku światach i wymiarach jednocześnie. Pewne zdarzenia mogą dziać się w tym samym czasie i przestrzeni. Tylko niektórzy ludzie są w stanie dostrzegać wszystkie wymiary, ich przenikanie się i wzajemny wpływ. Aby posiąść taki dar należy mieć niezwykle silnie rozwiniętą intuicję, dostrzegać jednocześnie kilka czasoprzestrzeni, posiadać niezwykłe zdolności parapsychologiczne.

Także wiele teorii współczesnej fizyki zakłada istnienie innych wymiarów, realnych równoległych światów. Podejrzewa się, że tak zwane czarne dziury mogą być odpowiedzią na pytania naukowców. Trudno jest, zatem wykluczyć, że istnieją osoby, które w niezrozumiały jeszcze dla nas sposób dostrzegają te wymiary i podejmują się na podstawie wersów z ksiąg przewidywać przyszłość. Wróżenie swoje opierają na intuicyjnych przesłankach, które każą im otworzyć księgę właśnie w tym, a nie innym miejscu i dokonać interpretacji na podstawie subiektywnych odczuć.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy