Reklama

Reklama

Separacja - poznaj swoje prawa

Ustalenie winy, wzajemne oskarżenia i roszczenia oraz konieczność zgody drugiej strony - tak wygląda ciemna strona orzeczenia rozwodu. Aby uniknąć wymienionych problemów, coraz więcej par małżeńskich decyduje się na separację. Warto więc dobrze poznać zasady jej ustanawiania oraz zapytać doradcę o wzajemne prawa współmałżonków.

Separacja to rozwiązanie dla osób, które nie potrafią zdecydować się na rozwód lub z powodu własnych poglądów uważają, że nie jest im on potrzeby, ale chcą uregulować kwestie dotyczące własnego małżeństwa i załagodzić istniejące konflikty.

Reklama

Kiedy już podejmiemy decyzję o ustaleniu separacji, musimy samodzielnie zmierzyć się z szeregiem procedur i ustalić, czy wystąpiły tzw. przesłanki do orzeczenia separacji. Dlatego niektórzy decydują się na wynajęcie prawnika, który przygotuje niezbędną dokumentację i pomoże w pokonaniu trudności.

- Sprawa sądowa dotycząca ustalenia separacji może mieć formę zwykłego procesu lub przybrać tryb nieprocesowy. Kwestie te reguluje kodeks postępowania cywilnego - tłumaczy Agata Brucko-Stępkowska, prezes Futuro Finance, spółki zajmującej się m.in. wsparciem prawnym klienta w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. - I wiążą się one, rzecz jasna, z różnymi wysokościami stawek za przeprowadzenie każdego z trybów. Oboje małżonkowie mogą jednak złożyć odpowiedni wniosek, który umożliwi im częściowe lub całkowite zwolnienie z kosztów sądowych.

Warto pamiętać:

- Aby sąd wydał orzeczenie o separacji, oboje małżonkowie powinni złożyć zgodny wniosek o separację do sądu okręgowego właściwego dla obszaru, na którym zamieszkują małżonkowie (opłata sądowa wynosi ok. 100 zł). Taka sprawa sądowa będzie mieć tryb nieprocesowy.

- Jeśli jeden z małżonków odmawia złożenia takiego wniosku, drugi - może złożyć pozew (opłata sądowa wynosi wówczas więcej - ok. 600 zł) w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Orzeczenie separacji będzie się odbywać w trybie procesowym i zakończy wydaniem wyroku: ustalenie o winie, przyznanie władzy rodzicielskiej, orzeczenie alimentów na rzecz dzieci i/lub współmałżonka, określenie zasad kontaktów z dziećmi, podziału majątku i korzystania ze wspólnego mieszkania.

- Tryb nieprocesowy dotyczy wyłącznie małżeństw bezdzietnych oraz tych współmałżonków, których dzieci osiągnęły już pełnoletność.

- Sąd nie wyda orzeczenia o separacji w trybie procesowym, jeśli uzna, że na jej skutek ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

- Małżonkowie pozostający w separacji nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

- Separacja może zostać zniesiona - wystarczy zgodne pisemne żądanie małżonków w tym zakresie.

- W przypadku problemów z uzyskaniem separacji, możliwe jest złożenie apelacji do sądu apelacyjnego.

Orzeczenie separacji jest równoznaczne z uznaniem, że ustaje małżeńska wspólność majątkowa. Możliwe jest zatem dokonanie podziału majątku i wyłączenie współmałżonka z kręgu spadkobierców. Separacja reguluje także kwestię nieślubnych dzieci - jeśli dziecko urodziło się w czasie 300 dni od momentu orzeczenia separacji, możliwe jest tzw. wyłączenie domniemania pochodzenia dziecka, czyli nie traktowanie współmałżonka jako ojca narodzonego dziecka.

materiały prasowe

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje