Reklama

Skąd się wzięły feministki?

Feminizm kulturowy. Dlaczego pojęcie to dla jednych jest sztandarowym hasłem, a inni unikają go jak ognia. Skąd tak skrajne emocje?

Ideologia feministyczna jest bardzo popularna i rozgłaszana przez coraz liczniejsze ugrupowania kobiet, które chcą, aby ich prawa były szanowane na równi z prawami mężczyzn. Problem jest ważny o tyle, że kobiety stanowią większość wśród populacji świata, mimo to wciąż traktowane są jak mniejszość i wykluczane z wielu sfer życia.

A wszystko zaczęło się od sufrażystek

Był to ruch społeczny kobiet w Wielkiej Brytanii i USA, który można uznać za początek feminizmu. Sufrażystki jeszcze przed I wojną światową rozpoczęły walkę o prawa wyborcze, których wcześniej w ogóle nie posiadały. Po trudach wojny kobiety zdały sobie sprawę ze swej siły, potencjału, niezależności i dlatego postanowiły umocnić swą pozycję w społeczeństwie. Wcześniej praktycznie nie brały udziału w życiu społecznym i politycznym państwa, nie posiadały nawet możliwości studiowania na wyższych uczelniach.

Reklama

O ile dawniej kobiety walczyły o posiadanie jakichkolwiek praw i wolności, które z punktu widzenia dzisiejszej cywilizacji wynikają bardziej z samego bycia człowiekiem, czy obywatelem, o tyle obecnie starają się o ich utrzymanie i rozszerzenie na inne dziedziny życia. Dążą między innymi do wprowadzenia parytetów w polityce, zrównania wieku emerytalnego, czy możliwości pełnienia pewnych funkcji do tej pory zarezerwowanych tylko dla mężczyzn (np. w Kościele).

Kobiecość vs męskość

Ciekawie o feminizmie pisze Kazimierz Ślęczka w książce pt. "Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu". Obok feminizmu liberalnego, radykalnego czy socjalistycznego, wyróżnia też feminizm kulturowy. Jak określa sam autor: "Feminizm kulturowy to zjawisko elitarne, skupiające elitę naukową i artystyczna kobiet, nie zawsze separującą się od mężczyzn, jak w przypadku feminizmu radykalnego". Istotne i charakterystyczne dla tego nurtu jest akcentowanie trwałej różnicy między płciami.

Przyjęło się w umysłach ludzi, że we wszystkich sferach życia panowanie obejmują mężczyźni, a władza którą posiadają nad kobietami, dziećmi, narodami, systemami państwowymi, instytucjami służy im tak naprawdę do wyzysku. Ze strachu przed utratą panowania mężczyźni wykorzystują podporządkowane sobie grupy.

Kobietom wpojono natomiast przekonanie o własnej niższości uwarunkowanej płcią. W wielu kulturach kobiety były, i często nadal są, traktowane przedmiotowo, nie mają dość odwagi, aby przeciwstawić się myśleniu o sobie w kategoriach ofiary, co stanowi element kultury i wynika z mentalności danego kraju.

Nasze poczucie kobiecości, czy męskości kształtowane jest z jednej strony przez istniejące i funkcjonujące w społeczeństwie oraz w naszej własnej świadomości stereotypy, według których często, nawet podświadomie, postępujemy, a z drugiej strony wynika po prostu z biologii. Oznacza to, że kobiety ze swoją wrodzoną łagodnością, wrażliwością, empatią są przystosowane do bycia poddanymi mężczyznom, z natury władczym i stanowczym.

Czarna myśl feministyczna

Współczesne feministki dążą do rewolucji kulturalnej. Ma się ona objawiać poprzez rozwój kobiecej nauki (co oznacza naukę przez kobiety i dla kobiet), większą swobodę artystyczną, poszerzanie kobiecej twórczości, walkę z medialnym wizerunkiem kobiety jako obiektu seksualnego.

Inaczej sytuacja wygląda w krajach afrykańskich, gdzie kobiety, nawet współcześnie, ograniczane są nie tyle przez kulturę, co przez własną rasę i płeć. Murzyńskie feministki mają dużo trudniejsze zadanie, ponieważ walczą nie tylko o prawa swoje jako kobiet, ale także z rasizmem i dyskryminacją klasową we własnym środowisku. Ciekawie opisuje to Patricia Hill Collins w pracy "Czarna myśl feministyczna w macierzy dominacji". Zwraca ona uwagę, że w kręgu kultury afrykańskiej wciąż silnie umocniony jest model, w którym mężczyzna zarabia pieniądze, zapewnia materialny byt rodzinie, a kobieta jest odpowiedzialna za gospodarstwo domowe i nie ma możliwości osobistego rozwoju.

Czarna myśl feministyczna jest bardziej wymagająca niż europejski feminizm kulturowy ponieważ afrykańskie kobiety muszą przeciwstawić się jednocześnie dominacji płciowej, rasowej i klasowej, co wymaga od nich dużo więcej wysiłku.

Feministki w akcji

Jakie działania w kierunku zmiany traktowania żeńskiej części społeczeństwa podejmują feministki, w jaki sposób głoszą swe poglądy? Jest to głównie praca w organizacjach. Kobiety posiadają już praktycznie pełen dostęp do edukacji, więc bez problemu podejmują także aktywną działalność na uniwersytetach i uczelniach wyższych, piszą prace naukowe oparte o tematykę emancypacji, propagujące wyzwolenie i równouprawnienie kobiet, zakładają stowarzyszenia i fundacje zajmujące się tym problemem, organizują konferencje.

Chodzi o wiarę w możliwości intelektualne kobiet, oddanie im głosu w ważnych sprawach, traktowanie ich jak równoprawnych członków społeczeństwa wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami.

D.P

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy