Reklama

Reklama

Wiele żon mormona

Dla wielu członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich czyli mormoni to ci, którzy nie mogą pić kawy czy herbaty, mogą za to żyć w związkach poligamicznych. O różnicach między mormonami, a członkami radykalnego odłamu kościoła warto wiedzieć choćby po to, żeby nie dopatrywać się w każdym mormonie niechętnego cywilizacji fundamentalisty i ojca kilkudziesięciu dzieci.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich został założony przez Józefa Smitha, któremu jesienią 1823 roku ukazał się prorok Moroni. Niebiański wysłannik zdradził Józefowi miejsce ukrycia złotych płyt w reformowanym języku egipskim, które zostały spisane przez innego proroka imieniem Mormon i ukryte na wzgórzach w stanie Nowy Jork.
Trochę historii
Zakopane pod górą Cumorach tablice zawierały zapiski starożytnych proroków amerykańskich. W wydanej po raz pierwszy drukiem w 1830 roku Księdze Mormona znajduje się opis przybycia rodziny Jereda ze starożytnego Babilonu na kontynent amerykański.

Reklama

Jeredzi żyli w Ameryce kilka tysięcy lat, potem, podobnie jak Nefici (kronikarze) ulegli zagładzie. Indianie, uważani za rdzennych mieszkańców Ameryki, są potomkami plemienia Lamanitów, wywodzącego się od Lamana, którego ojciec przybył na kontynent około 600 r. p.n.e. Lamanici sprzeciwili się jednak Bogu, wskutek czego stali się ludem "obmierzłym i brudnym".

Najważniejszym wydarzeniem opisanym w Księdze Mormona jest pojawianie się zmartwychwstałego Jezusa na kontynencie amerykańskim, gdzie nauczał i w końcu założył swój kościół. Oficjalnie Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich powstał 6 kwietnia 1830 roku, w obecności pięciu świadków.

Zasady wiary

Członkowie Kościoła, zwani powszechnie mormonami, uznają nauki płynące ze Starego i Nowego Testamentu oraz Księgi Mormona. Odrzucają ideę grzechu pierworodnego i wierzą w to, że Bóg nadal wysyła na ziemię proroków.

Pierwszym współczesnym prorokiem był oczywiście Józef Smith. Obecnie za proroków uważa się najwyższych dostojników kościelnych czyli prezydenta wraz z dwoma doradcami i Kworum Dwunastu Apostołów.

Mormoni chrzczą dzieci, kiedy te ukończą osiem lat, możliwy jest także chrzest pośmiertny. Wierzą w to, że na końcu czasów ostatnich, zapoczątkowanych przez odnalezienie złotych tablic, 10 plemion Izraela zjednoczy się i da początek Nowemu Syjonowi w Ameryce.

Życie codzienne mormonów skupione jest wokół rodziny, którą uznają za największą wartość, oraz pogłębiania swojej wiary. Przestrzegają Słowa Mądrości czyli przykazania o szanowaniu i nieszkodzeniu ciału, unikają więc wszelkich szkodliwych używek, w tym alkoholu, tytoniu , narkotyków, kawy i herbaty. Wszyscy członkowie wspólnoty, szczególnie młodzi mężczyźni ( po ukończeniu 19 lat) oraz starsze pary, są zachęcani do podróży misyjnych i głoszenia Słowa Bożego.

Kontrowersje

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych praktyk, do 1890 roku uchodzącą za religijny nakaz, było wielożeństwo, które zapoczątkował Smith. Według dostępnych dziś źródeł, miał on około 30 żon, nie wszystkie pełnoletnie...

Do 1890 roku członkowie kościoła bronili poligamii, która miała chronić przed cudzołóstwem ( kiedy kobieta pokocha żonatego już mężczyznę, może, w świetle prawa religijnego, stać się jego legalną żoną) i prostytucją (jeśli żona nie zaspokaja seksualnych potrzeb męża , ten nie musi jej zdradzać, ale bierze za żonę kolejną kobietę). Jednak naciski władz krajów, w których mieszkali mormoni doprowadziły do zakazu poligamii i podziału w samym kościele.

Kobieta INTERIA.PL on Facebook

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje