Alice Munuro

Artykuły (1)

  • Alice Munro Za kogo ty się uważasz?

    Alice Munro Za kogo ty się uważasz?

    • Piątek, 28 września 2012 (17:33)
    Dziesięć powiązanych ze sobą opowiadań, z których każde tworzy samodzielną, kunsztownie zbudowaną całość, składa się na poruszającą i przenikliwą opowieść o dojrzewaniu.
    Alice Munuro