Reklama

Reklama

Matka i córka. Sekrety, którymi rzadko dzielą się z światem

Matki są dla swoich córek powierniczkami tajemnic i sekretów. Prowadzą je przez życie i uczą je, jak należy sobie radzić z emocjami. Przy tym wszystkim, są dla nich wzorem kobiecości i przykładem, że wszystkim życiowym wyzwaniom można podołać. Więź łącząca matkę i córkę jest więc najzupełniej wyjątkowa.

Matki: przewodniczki i nauczycielki


Reklama

Pierwsze miłości, rozterki sercowe, konflikty z rówieśnikami - jako małe dziewczynki i dojrzewające nastolatki w pierwszej kolejności takimi doświadczeniami dzielimy się zwykle ze swoimi mamami. Wiemy bowiem - czy raczej intuicyjnie przeczuwamy - że przez to, przez co przechodzimy same, przechodziły również one. Matki są dla swoich córek przewodniczkami, które wprowadzają je w życie i tłumaczą im zarazem wszystkie jego meandry i zawiłości. W ten sposób bardzo wcześnie tworzy się między nimi zupełnie wyjątkowe porozumienie. Więź - czy może nawet międzypokoleniowy pakt - której nie sposób porównywać z żadną inną.

NA KOŃCU ARTYKUŁU CZEKA NA CIEBIE KONKURS!

Nie oznacza to oczywiście, że ojcowie są z tej relacji wykluczeni. Nie jest jednak z drugiej strony tajemnicą, że mężczyźni mają zwykle do wychowania potomstwa i do stosunków międzyludzkich zdecydowanie bardziej "techniczne", konkretne podejście. Częściej więc wszystkie drobne i codzienne incydenty - w tym zwłaszcza towarzyskie nieporozumienia, rówieśnicze waśnie i zatargi - ojcowie gotowi są zazwyczaj ujmować w kategoriach problemu, z którym należy się "wziąć za bary" i który należy po prostu czym prędzej rozwiązać. I choć taka postawa w sprawdza się na co dzień niezgorzej, szczególnie w świecie dorosłych, to dorastające dziewczynki nie zawsze potrafią ją sobie natychmiast przyswoić.

Kiedy więc zostają postawione wobec problemu, z jakim nie były jeszcze nigdy zmuszone się skonfrontować, wolą się udać do matki, która przytuli je i po prostu nadstawi ucha, pozwalając im się wygadać, a czasem nawet - gdy w grę wchodzą delikatne sprawy sercowe - wypłakać i wyżalić. Taka szczera, wolna od uprzedzeń i ocen rozmowa ma więc dla młodych dziewcząt i dla wkraczających w życie nastolatek wymiar niemal terapeutyczny. Uświadamia im bowiem, że zawsze jest przy nich ktoś, kto bez reszty je rozumie i kto zawsze i chętnie je wysłucha. Dzięki niej są w stanie lepiej zrozumieć emocje, które nimi targają, a wreszcie - dostrzec, że przez życie nie idą same i że odczuwanych przez nie uczuć ktoś już wcześniej zdążył doświadczyć. Dopiero wtedy, gdy "przegadają" i omówią swoje problemy, będą umiały stawić im czoła.

Powierniczki sekretów


Bez takiego fundamentu nie można by mówić o trwałym porozumieniu między matką a dorastającą córką. A to właśnie owo porozumienie - zbudowane na zaufaniu i wspólnocie doświadczeń - sprawia, że nawet w późniejszych latach dorastające nastolatki wciąż decydują się zwracać do swoich matek, prosząc je o rady czy wskazówki. W ten sposób, na przestrzeni kolejnych lat, czynią je powierniczkami swoich intymnych przeżyć sekretów i tajemnic. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego: córki patrzą na swoje matki jak na wzór. Uczą się od nich kobiecości i podpatrują, jak radzą sobie z przeciwnościami losu i z życiowymi wyzwaniami.

Pierwsza miłość i pierwsze rozczarowanie miłosne, pierwsze zmiany w ciele (i ich kulminacja - pierwszy okres), pierwsza randka, pierwszy pocałunek i po raz pierwszy wypowiedziane "kocham":  tym wszystkim córki dzielą się ze swoimi matkami, ufając w ich mądrość, doświadczenie i intuicję. Ale zwracają się też do nich ze zgoła innymi sprawami - takimi, które chciałoby się niekiedy zamieść pod dywan lub w ogóle wyrzucić z pamięci, bo są krępujące. Nieprzyjemne. Należą do nich na przykład infekcje intymne, z którymi każda kobieta prędzej czy później będzie musiała się zmierzyć.

Młoda dziewczyna, skonfrontowana z takimi dolegliwościami, nie zawsze jednak - niestety! - wie, co robić. W pierwszym, słusznym odruchu rady i wsparcia poszukuje więc u swojej matki. Doświadczona kobieta umie sobie przecież z taką sytuacją odpowiednio poradzić. Wie też, jak się zachować, gdy ciało zaczyna płatać figle: w niektórych sytuacjach wystarczająca będzie tylko poprawa lub zmiana nawyków higienicznych, a w innych konieczna może się okazać konsultacja z lekarzem tudzież sięgnięcie po skuteczny lek. - Intymnym zdrowiem kobiet zajmujemy się od lat i jedna rzecz pozostaje niezmienna: młode kobiety najczęściej szukają porady przede wszystkim u swoich mam - mówi Justyna Geller, ekspertka marki Lactovaginal. - To właśnie one są w stanie udzielić porady popartej doświadczeniem i zarekomendować lek, którego skuteczność sprawdziły na własnej skórze.

To właśnie takie sytuacje uświadamiają młodym dziewczętom, że matka może być dla nich nie tylko powierniczką najskrytszych tajemnic, ale także nauczycielką, przewodniczką i doradczynią. Kimś, kto dzięki swej wiedzy i doświadczeniom jest im w stanie pomóc w każdych okolicznościach. Takie międzypokoleniowe przymierze, ufundowane na wzajemnym, głębokim zaufaniu, jest z pewnością niewyczerpanym źródłem siły dla każdej kobiety. Daje bowiem poczucie - zarówno matkom, jak i córkom - że nie ma w życiu przeszkód, z którymi nie można by sobie skutecznie poradzić.

Artykuł powstał we współpracy z marką Lactovaginal

Klauzula informacyjna w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna - skrót firmy IBSS BIOMED S.A, al. Sosnowa 8, 30-224 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080810, NIP: 675-00-05-418, REGON: 000288024 (adres e-mail: biomed@biomed.p).

2) Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i handlowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

3) W razie konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe z upoważnienia lub na polecenie Administratora oraz innym podmiotom upoważnionym w podstawie przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)  dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

b)  prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO;

c)  prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;

d)  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

f)   prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

g)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6)  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, jest dobrowolne.

7)  Na podstawie art. 13 RODO Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) ani organizacji międzynarodowych.


  • Administrator danych dla celów organizacji konkursu: Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a więcej »
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: IOD@firma.interia.pl więcej »
  • Cel oraz podstawa przetwarzania danych: zgoda na uczestnictwo w konkursie organizowanym przez administratora danych oraz ich przetwarzanie na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu
  • Informacje o dobrowolności podania danych: podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w konkursie, w tym weryfikacji przez administratora danych, czy uczestnik spełnia warunki udziału w konkursie oraz do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem konkursu
  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: każdy uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i rezygnację z uczestnictwa w konkursie, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem
  • Odbiorcy danych: dane mogą zostać przekazane podmiotom dokonujących na zlecenie administratora danych czynności związanych z organizacją konkursu (np. wysyłka nagród)
  • Okres przechowywania danych: dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a następnie, poza danymi zwycięzców konkursu, zostaną poddane anonimizacji; dane zwycięzców konkursu będą przetwarzane po zakończeniu konkursu w celach ewentualnego wykonywania licencji udzielonej zgodnie z regulaminem konkursu, w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia) oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (podatkowego i rachunkowości)
  • Prawa podmiotu danych: prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także inne prawa, których opis znajduje się tutaj


materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje