Reklama

Życie seksualne Polek

Polkom życie seksualne kojarzy się najczęściej z bliskością i czułością obojga partnerów, dowodem miłości ze strony partnera oraz satysfakcją i rozkoszą.

Odgrywa zdecydowanie ważną lub raczej ważną rolę dla ponad połowy kobiet (łącznie 57 proc.) - wynika z badania "Polki 18-40 lat - postawy wobec życia seksualnego i antykoncepcji" zrealizowanego dla firmy Janssen Cilag.

Polki, które nie mają dzieci, postrzegają życie seksualne przez pryzmat odpowiedzialności za nowe życie istotnie częściej niż pozostałe kobiety a kobiety wieku 25 - 32 lat znacznie częściej deklarują, że życie seksualne jest zdecydowanie ważne lub raczej ważne (odpowiednio 34,7 proc. i 38,1 proc.).

72 proc. Polek w wieku 18 - 40 lat prowadzi życie seksualne. Jednak zdecydowanie częściej deklarują, że prowadzą życie seksualne te w wieku 25 - 32 lata niż pozostałe.

Reklama

35 proc. badanych kobiet deklaruje współżycie seksualnie kilka razy w tygodniu, 29 proc. raz w miesiącu, codziennie seks uprawia tylko 4 proc. badanych Polek.

Antykoncepcja

Metody naturalne (kalendarzyk, metoda termiczna lub objawowo-termiczna) są stosowane częściej przez kobiety posiadające dzieci i mieszkające na wsi.

Prezerwatywę - lidera wśród metod antykoncepcji - stosują częściej (partnerzy) kobiet najmłodszych, niezamężnych, bezdzietnych i uczących się. Wraz z wiekiem kobiety spada skłonność do wskazywania tej metody jako najczęściej stosowanej. Wygoda, skuteczność i mała szkodliwość dla zdrowia to główne powody wyboru prezerwatywy lub stosunku przerywanego jako metody antykoncepcji.

Pigułka antykoncepcyjna jest stosowana znacznie częściej przez kobiety niezamężne niż zamężne, również znacznie częściej przez kobiety z wykształceniem ponadśrednim, bezdzietne, postrzegające swoją sytuację materialną jako dobrą, żyjące w miastach (powyżej 50 tys. mieszkańców, w centralnej Polsce). Skuteczność i wygoda, podobnie jak w przypadku prezerwatywy i stosunku przerywanego, są często wskazywanymi czynnikami stosowania pigułki antykoncepcyjnej. Dla znacznej części użytkowniczek pigułki istotne znaczenie ma rekomendacja ginekologa.

Plaster antykoncepcyjny, choć jest dostępny stosunkowo od niedawna, zyskuje coraz więcej zwolenniczek, zwłaszcza wśród kobiet, które cenią sobie wygodę stosowania antykoncepcji. Tę metodę wybrałoby 7 proc. badanych kobiet, a poleciłoby swoim partnerkom 5 proc. mężczyzn. Prawie połowa badanych obu płci zgodnie podkreśliła, że wygodna antykoncepcja pozwala mieć większą satysfakcję z seksu.

41 proc. kobiet nie zgadza się z opinią, że publiczne przyznawanie się do antykoncepcji poprzez naklejanie plastra to coś wstydliwego czy nie na miejscu - wręcz przeciwnie: uważa to za przejaw nowoczesności.

Profil socjodemograficzny kobiety stosującej antykoncepcję hormonalną (pigułka, plaster) jest tożsamy z profilem użytkowniczki pigułki.

Co piąta kobieta, która nie stosuje antykoncepcji, uważa, że nie potrzebuje zabezpieczenia przed ciążą, co dziesiąta dlatego, że stara się z partnerem o dziecko. Według deklaracji badanych kobiet, ani względy ekonomiczne ani przekonania nie mają istotnego znaczenia dla niestosowania antykoncepcji.

Poziom zadowolenia z antykoncepcji

Niezależnie od stosowanej metody antykoncepcji, poziom satysfakcji kobiet jest wysoki ("zdecydowanie " i "raczej" zadowolonych jest ogółem 78,7 proc.).Wynik ten może być konsekwencją niskiego poziomu oczekiwań wobec antykoncepcji, niskiej świadomości tego, że można oczekiwać od niej więcej niż np. 5 - 10 lat temu.

Dość wysoki odsetek kobiet, które nie potrafią ocenić poziomu własnej satysfakcji ze stosowanej antykoncepcji, i wysoki poziom odpowiedzi "raczej zadowolona" wydaje się spójny z postawioną wyżej hipotezą - dla 19 proc. kobiet stosowanie danej metody antykoncepcji nie wiąże się z jakimkolwiek zadowoleniem (jest niejako "wpisane" w codzienność - tak mocno, że nie myśli się o metodzie antykoncepcji w kategoriach zadowolenia lub jego braku).

Stosowanie prezerwatywy lub stosunku przerywanego daje satysfakcję dość wysokiemu odsetkowi kobiet, które przyznają, że wraz z partnerem stosują którąkolwiek z tych metod (łącznie 80 - 86 proc. tych kobiet przyznaje, że jest zdecydowanie lub raczej zadowolona). Jednak zarówno w przypadku prezerwatywy jak i stosunku przerywanego dominują wskazania na umiarkowaną satysfakcję (53 - 72 proc.).

Poziom satysfakcji ze stosowania pigułki jest wyższy. Istotnym faktem jest dominująca liczba wskazań na zdecydowane zadowolenie z pigułki (76 proc.).

Decyzja o antykoncepcji

Połowa badanych kobiet stosujących antykoncepcję deklaruje znaczący udział partnera w decyzji o wyborze metody (52 proc.). Jednocześnie prawie co trzecia kobieta przyznaje, że zdecydowała o wyborze metody bez udziału partnera lub z jego niewielkim udziałem.

Oczekiwania kobiet wyraźnie idą w kierunku większego udziału partnera w decyzji o wyborze metody - aż 67 proc. badanych kobiet stosujących antykoncepcję uważa, że decyzja ta powinna być sprawą obojga partnerów w takim samym stopniu.

Zdecydowanie rzadziej oczekiwania są wyrażane przez kobiety najstarsze (33 - 40 lat) i przez kobiety z wykształceniem podstawowym.

Gdyby wybór metody zależał od kobiet:
• znacznie częściej stosowałyby spiralę i plaster antykoncepcyjny;
• znacznie rzadziej stosowałyby prezerwatywę i stosunek przerywany.

Ile wiemy o antykoncepcji?

Prawie połowa badanych kobiet stosujących antykoncepcję ocenia własną wiedzę o antykoncepcji zdecydowanie lub raczej wysoko. Skłonność do bardzo wysokiej samooceny wykazują kobiety niezamężne, bezdzietne, z wykształceniem ponadśrednim, z wysokim dochodem osobistym.

Ocena wiedzy na ten temat na poziomie przeciętnym charakteryzuje szczególnie kobiety posiadające dzieci, mieszkające na wsi.

Mężczyźni (partnerzy badanych kobiet) są oceniani przez kobiety nieco niżej pod względem posiadanej wiedzy na temat antykoncepcji ale aż 40 proc. respondentek ocenia tę wiedzę zdecydowanie lub raczej wysoko. Tylko 6 proc. badanych kobiet ocenia wiedzę swoich partnerów nisko.

Ginekolog jest podstawowym źródłem wiedzy o antykoncepcji, z którego Polki czerpią wiedzę o metodach. Jest wyraźnie łatwiej dostępnym i bardziej istotnym źródłem wiedzy o antykoncepcji dla kobiet 25 - 32 lata, z wykształceniem ponadśrednim, żyjących w miastach (powyżej 50 tys. mieszkańców).

Pomimo, że książki, poradniki i prasa są powszechnie wykorzystywanymi źródłami wiedzy o antykoncepcji, tylko książki/poradniki wydają się mieć istotne znaczenie dla badanych kobiet - co piąta wskazuje je jako źródło wiedzy o antykoncepcji o największym znaczeniu. Wiedza o antykoncepcji uzyskana z prasy, podobnie jak od rówieśników, wydaje się łatwo dostępna, ale jej znaczenie nie jest zbyt duże. Rodzice i szkoła nie stanowią istotnych źródeł wiedzy o antykoncepcji - tylko 7 proc. badanych kobiet wskazuje jako najważniejsze.

Rozmowy z partnerem

Ponad połowa badanych kobiet stosujących antykoncepcję twierdzi, że ich partnerzy interesują się antykoncepcją (bardzo lub tylko trochę - łącznie 65 proc.). Tyle samo kobiet przyznaje, że ich partnerzy chętnie rozmawiają o antykoncepcji (bardzo lub dość chętnie - łącznie 66 proc.). Im starsza kobieta, tym rzadziej twierdzi, że jej partner bardzo interesuje się antykoncepcją.

Aż 40 proc. najmłodszych kobiet 18 - 24 deklaruje, że ich partnerzy są bardzo zainteresowani antykoncepcją.Wśród Polek, których partnerzy bardzo chętnie rozmawiają z partnerką o antykoncepcji dominują kobiety z wykształceniem ponadśrednim.

Połowa badanych kobiet stosujących antykoncepcję deklaruje chęć przekazania tego "obowiązku" partnerowi, jednocześnie, co czwarta spośród tych kobiet nie chciałaby obciążać partnera stosowaniem pigułki.

Koszty, nowe metody...

Prawie połowa badanych kobiet dostrzega silną zależność pomiędzy skuteczną i wygodną antykoncepcją a satysfakcją z życia seksualnego. Łącznie 61 proc. badanych kobiet deklaruje gotowość poniesienia większych wydatków na skuteczną i bezpieczną antykoncepcję. Są to istotnie częściej kobiety niezamężne, z wykształceniem średnim, żyjące w miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców). Co trzecia badana kobieta ma zdecydowanie pozytywny stosunek do możliwości poniesienia większego kosztu otrzymując w zamian skuteczną i wygodną antykoncepcję.

Ponad 60 proc. badanych kobiet deklaruje otwarty stosunek wobec nowych metod antykoncepcji. Są to kobiety niezamężne, z wykształceniem średnim, z wysokim dochodem osobistym. Ponad połowa badanych kobiet uważa, że w mediach masowych za mało mówi się o antykoncepcji. Ginekolog, pomimo, że stanowi źródło wiedzy o dużym znaczeniu, nie dostarcza informacji o antykoncepcji w wystarczającym stopniu - wg opinii 44 proc. badanych kobiet. Tylko 25 proc. kobiet w wieku 18 - 40 lat ma w tym zakresie pozytywne doświadczenia z ginekologami (nie zgadza się ze stwierdzeniem, że ginekolog nie informuje w wystarczającym stopniu o antykoncepcji).

Ponad połowa badanych kobiet uważa stosowanie antykoncepcji hormonalnej za przejaw nowoczesności. Tyle samo kobiet spodziewa się, że plaster może być wygodną metodą antykoncepcji.

Prawie połowa badanych kobiet nie ma nic przeciwko przyznawaniu się publicznie do stosowania antykoncepcji. Tylko 9,5 proc. kobiet w wieku 18 - 40 lat uważa temat antykoncepcji za wstydliwy. Jednak respondentki z miast (poniżej 50 tys. mieszkańców) oraz ze wsi znacznie częściej zgadzają się z tym, że kobiety nie powinny przyznawać się do stosowania antykoncepcji.

Porównanie metod

41 proc. badanych kobiet uważa, że plaster jest bardziej bezpieczny dla zdrowia niż pigułka, ale jednocześnie co trzecia kobieta nie ma zdania w tej kwestii. 31 proc. badanych kobiet sądzi, że plaster jest tak samo skuteczny jak pigułka, ale jednocześnie prawie połowa kobiet nie potrafi ustosunkować się wobec tego stwierdzenia.

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Polka | seksualna | WSI | ginekolog | polki | pigułka | plaster | pigułki | życie seksualne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy