Jak przygotować podłoże pod żwir i sportowy trawnik?

Najpierw trzeba usunąć starą darninę, wyrównać teren i zwałować, a później rozwinąć włókninę, żeby zapobiec zakorzenieniu się chwastów. Co jeszcze trzeba zrobić, żeby mieć ładny trawnik?
Najlepsze tematy