Jan Nowicki o Małgorzacie Braunek: Była przykładem absolutnej nadwrażliwości. Drażniła ją jej własna twarz

Najlepsze tematy