Małgorzata Gospodarek: Violetta Villas była osobą bardzo chorą i powinna być leczona

Majątek Viollety Villas trafi do jej syna, Krzysztofa Gospodarka. O sądowej rozprawie i jej werdykcie w „Dzień Dobry TVN” dyskutowali pełnomocnik Krzysztofa Gospodarka mec. Michał Błeszyński oraz synowa Violetty Villas Małgorzata Gospodarek. - Postępowanie sądowe jest dwuinstancyjne, sąd pierwszej instancji podważył testament, a sąd apelacyjny oddalił apelację – wyjaśnił Błeszyński. - Argumenty były na tyle silne, że sąd od razu stwierdził, że nie można się oprzeć na testamencie. Orzekł, że jedynym spadkobiercą majątku Violetty Villas jest jej syn, Krzysztof Gospodarek – dodał. - Sytuacja jest bardzo prosta. Zależność pomiędzy opiekunką, a moją teściową była bardzo prosta. Violetta była osobą bardzo chorą i powinna być leczona – powiedziała. (Źródło: Dzień dobry TVN/x-news)
Najlepsze tematy