Zmiany w OFE - na czym polegają?

Przyszedł czas na podejmowanie decyzji, co się ma stać ze środkami na naszą emeryturę. Zupełnie się pogubiłam w zmianach w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Co mnie czeka? – spytała pani Ala.

– Obecny system emerytalny składa się z trzech filarów. Już niedługo przyszli emeryci będą musieli podjąć decyzję, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE (II filar), czy też całość do ZUS. Prezydent 27.12.2013 r. podpisał zmiany w OFE. Ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Do czasu ogłoszenia wyroku przez Trybunał – a również i później, jeśli nie każe nic poprawiać – zmiany będą obowiązywać.

– Jeśli pani chce, by część składki była nadal przekazywana do OFE, musi pani to zgłosić na piśmie do ZUS. Od 1.04.2014 r. do 31.07. 2014 r. Jeśli wybierze pani OFE, to 2,92 proc. podstawy wymiaru składki zostanie przekazana do OFE, a 4,38 proc. będzie ewidencjonowana na pani subkoncie w ZUS.

Reklama

– A jak nic nie zrobię? – spytała pani Ala. Ta część składki emerytalnej (7,3 proc.) trafi w całości na subkonto w ZUS. – Czy ta sytuacja będzie ostateczna? – Nie. Co jakiś czas będzie możliwość przenoszenia środków z ZUS do OFE i odwrotnie (pierwszy raz w 2016 r., potem co 4 lata).

– Trudno będzie coś wybrać. – Rzeczywiście. Zapisy na koncie głównym i subkoncie ZUS są co roku waloryzowane – o co najmniej ubiegłoroczną inflację. OFE nie będą mogły już inwestować w papiery gwarantowane przez Skarb Państwa. Na początku 75 proc. oszczędności będzie trzymane w akcjach. Limit ten będzie stopniowo obniżany.

OFE będą więc mogły zarobić więcej niż waloryzacja w ZUS, ale ryzyko straty pieniędzy będzie spore. Niższe będą opłaty potrącane przez OFE. Spadną do maks. 1,75 proc. Decyzja powinna więc zależeć przede wszystkim od tego, jak bardzo chce pani zaryzykować i ile czasu zostało pani do emerytury.

– Kto będzie wypłacał świadczenie? – ZUS. Nawet jeśli zdecyduje się pani na pozostawienie części składki w OFE, na 10 lat przed pani przejściem na emeryturę pieniądze te będą stopniowo przenoszone na prowadzone przez ZUS subkonto.

(ustawa z 6.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych).

Filary systemu emerytalnego

Obecny system składa się z trzech tzw. filarów. Dwa pierwsze: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (zarządzany przez ZUS) i otwarte fundusze emerytalne (OFE) są obowiązkowe, trzeci (oszczędzanie w różnych funduszach) jest dobrowolny. Składka na ubezpieczenie emerytalne wpływa do ZUS i jest dzielona pomiędzy FUS i OFE (12,22 i 5 proc).

Porad udziela Izabela rogowska mgr ekonomii, absolwentka Studium Prawa Handlowego.

Pytania można zadawać na maila: prawo.cdc@bauer.pl.

Chwila dla Ciebie
Dowiedz się więcej na temat: OFE | zmiany | Ala | fundusz | fundusze emerytalne | trybuna | Nie

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje