Siostry Bogusz nakłaniają Polki do samoakceptacji

Siostry Bogusz pomagają kobietom walczyć z kompleksami. Rozpoczęły własną kampanię społeczną.
Najlepsze tematy