Reklama

Reklama

Bądź niezależna z Tena Lady

Bądź niezależna z Tena Lady

Każdy dzień stawia przed nami mnóstwo wyzwań, aby móc się z nimi zmierzyć, musimy czuć się pewne siebie i gotowe na wszystko. Weź udział w naszym konkursie zorganizowanym wraz z marką TENA. Odpowiedz na pytanie: „Co powoduje że jesteś gotowa na wszystkie wyzwania (np. poczucie komfortu)?” i zostań jedną ze stu testerek produktów TENA Lady. Następnie opisz nam swoje wrażenia z ich użytkowania. Trzy autorki najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy bonami podarunkowymi od marki Apart o wartości 1500 zł, a kolejne pięć otrzyma voucher do sklepów Home&You o wartości 400 zł.

  • Administrator danych dla celów organizacji konkursu: Grupa Interia.pl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a więcej »
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: IOD@firma.interia.pl więcej »
  • Cel oraz podstawa przetwarzania danych: zgoda na uczestnictwo w konkursie organizowanym przez administratora danych oraz ich przetwarzanie na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu
  • Informacje o dobrowolności podania danych: podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do uczestnictwa w konkursie, w tym weryfikacji przez administratora danych, czy uczestnik spełnia warunki udziału w konkursie oraz do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem konkursu
  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: każdy uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych i rezygnację z uczestnictwa w konkursie, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem
  • Odbiorcy danych: dane mogą zostać przekazane podmiotom dokonującym na zlecenie administratora danych czynności związanych z organizacją konkursu (np. wysyłka nagród) lub organom podatkowym w celu rozliczenia ewentualnego podatku od nagród
  • Okres przechowywania danych: dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a następnie, poza danymi zwycięzców konkursu, zostaną poddane anonimizacji; dane zwycięzców konkursu będą przetwarzane po zakończeniu konkursu w celach ewentualnego wykonywania licencji udzielonej zgodnie z regulaminem konkursu, w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (dochodzenia roszczeń do czasu ich przedawnienia) oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (podatkowego i rachunkowości)
  • Prawa podmiotu danych: prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także inne prawa, których opis znajduje się tutaj
materiały promocyjne

Reklama