Reklama

Gdy dziecko wstąpiło do skety

Nie wpadaj w panikę! Staraj się jak najwięcej dowiedzieć o sekcie, z którą miało kontakt twoje dziecko. Rozmawiaj z nim, wypytuj o szczegóły. Nie krzycz i nie strasz.

Nie wpadaj w panikę! Staraj się jak najwięcej dowiedzieć o sekcie, z którą miało kontakt twoje dziecko. Rozmawiaj z nim, wypytuj o szczegóły. Nie krzycz i nie strasz.

Zbierz informacje o sekcie: czego naucza, kto jest jej założycielem, jakie ma cele i zasady działania. Spróbuj dotrzeć do osób, które wyrwały się spod jej wpływu.

Skontaktuj się z instytucjami, które mają doświadczenie w walce z działalnością sekt. Adresy ośrodków znajdziesz m.in. na: www. psychomanipulacja.pl. Pomoc uzyskasz także w Śląskim Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych.

Nie ulegaj naciskom sekty.

Jeśli będziesz udawać, że jesteś dobrze nastawiona do tej organizacji, narazisz się na nieustanne nękanie. Staraj się nie tracić kontaktu ze swoim dzieckiem. Jeśli to możliwe, dzwoń do niego, proś o spotkania, rozmawiaj, okazuj miłość i wsparcie?

Reklama
Rewia
Dowiedz się więcej na temat: dziecko
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama