Reklama

Wodnik - opis znaku:

Około 21 stycznia Słońce wchodzi w zodiakalny znak Wodnika i przebywa w nim do 19 lutego. Kto urodził się w tych dniach, tego temperament, charakter i osobowość określane są przez wpływy kosmiczne, które starożytni przedstawili w symbolu Wodnika.

Około 21 stycznia Słońce wchodzi w zodiakalny znak Wodnika i przebywa w nim do 19 lutego. Kto urodził się w tych dniach, tego temperament, charakter i osobowość określane są przez wpływy kosmiczne, które starożytni przedstawili w symbolu Wodnika.

W mitologii chaldejskiej gwiazdozbiór Wodnika przedstawiano jako zalane wodą przestrzenie przesilenia zimowego. Słońce bowiem całkowicie pogrążało się wtedy w odmęty wód. W astrologii greckiej Wodnika przedstawiano jako młodzieńca z przepasanymi biodrami, trzymającego dzban z wylewającą się wodą, skierowaną w stronę gwiazdozbioru Ryb. Kojarzono go z Ganimedesem, który obdarował ludzi "falą" wiedzy Olimpu. W Egipcie Wodnik był symbolem wylewu życiodajnego Nilu i okresu deszczowego. Wylewał wodę z ogromnego naczynia do Nilu. W Starym Testamencie Wodnik, jako Cherubin o kształcie człowieka, znalazł się w rzędzie czterech Cherubinów - razem z Lwem, Cielcem i Orłem - strzegących Tronu Bożego. Nie wszyscy ludzie ze Słońcem w Wodniku posiadają czyste wpływy tego znaku, dlatego warto zrobić horoskop indywidualny, aby zorientować się jakie są wpływy innych znaków.

Reklama

Kim jesteś i jak możesz działać skutecznie?

To co poznasz, nie jest gotową formułą na sukces, ale raczej wskazaniem kierunku pracy nad sobą i zachętą do nieustannego pogłębiania wiedzy o sobie, by poznać swoje ukryte reakcje. Aby urodzony pod znakiem Wodnika, albo mający ważne punkty w swoim horoskopie w tym znaku, mógł działać skutecznie, powinien przede wszystkim zrozumieć, że struktura człowieka nie jest jednowymiarowa. Osobę ludzką trzeba rozpatrywać w co najmniej pięciu wymiarach. Na ten stan wiedzy o człowieku złożyły się tysiące lat obserwacji i poszukiwań. Koncepcja człowieka pięciowymiarowego wychodzi na przeciw próbom spojrzenia na istotę ludzką jako na integralną całość, w której współgrają wymiary: 1/ uczuciowy, 2/ intelektualny, 3/ fizyczny, 4/ intuicyjny oraz 5/ duchowy.

Wymiar uczuciowy - związany jest z przeżyciami inspirującymi człowieka do działania. Zawiera reakcje "od" i "do" otoczenia. Koresponduje ze znakami ognistymi.

Wymiar intelektualny - to cała wiedza i mądrość zgromadzona przez pokolenia i wciąż wypracowywana na nowo. Dzięki temu wymiarowi możemy panować nad materią i swoimi popędami oraz świadomie kierować swoim losem, przez akty wolnego wyboru. Wymiar ten koresponduje ze znakami powietrznymi, a więc także z Twoim znakiem.

Wymiar fizyczny - związany jest w naszym zakorzenieniem w materii (łączy nas ze światem minerałów i roślin). Odbieramy go swoimi pięcioma zmysłami, a odnosi się on do zdrowia, odżywiania i oddychania. Zawiera całą wiedzę o sposobie życia. Bez harmonii na tym poziomie nie jest możliwa biologiczna egzystencja człowieka. Odpowiadają mu znaki trytonu ziemskiego.

Przedłużeniem wymiaru fizycznego jest wymiar intuicyjny, nazywany również biopolem .(bioelektroniczny w ujęciu Włodzimierza Sedlaka). Znaki trygonu wodnego a także Twój znak, znak Wodnika, chociaż należy on do trygonu powietrznego, mają największą zdolność poruszania się w tym wymiarze. Wymiar intuicyjny dotyczy snów, przeczuć, nagłych olśnień, "magnetycznej miłości od pierwszego wejrzenia". Penetrują ten obszar wszelkie sztuki "diwinacyjne" - zwane potocznie "wróżebnymi" - zaczynając od fusów po kawie, a kończąc na kanonicznej chińskiej "Księdze Przemian". Wymiarem intuicyjnym nie rządzi prawo przyczynowości, ale prawo synchroniczności (równoległości) badane przez wielkiego psychiatrę Carla Gustawa Junga i fizyka Wolfganga Pauliego, laureata Nagrody Nobla.

Wymiar intuicyjny związany jest także z medycyną tybetańską i chińską, które posługują się pojęciem energii "chi", krążącej we wszechświecie i ożywiającej ciało człowieka. Dotychczas wymiar intuicyjny w kulturze Zachodu badany był najpełniej przez tzw. nauki tajemne - rozumiane dzisiaj jako wiedza o wpływie niewidzialnego biopola na ciało fizyczne człowieka. Wymiar intuicyjny to "homo electronicus" w ujęciu Włodzimierza Sedlaka.

Twój znak poprzez wpływ Urana, a także znaki trygonu wodnego: Rak, Skorpion, Ryby, ma szczególną zdolność odbierania biopola swojego i innych ludzi. Trzeba jednak tu dodać, że Twój znak przynależy do intelektualnego żywiołu powietrza i wyobraża jego najdelikatniejszą postać zwaną eterem. Możesz w związku z tym łączyć intuicję - którą masz bardzo silnie rozwiniętą - z racjonalnym myśleniem. Możesz także komunikować ludziom rzeczy trudne w sposób jasny i zrozumiały, a równocześnie głęboki.

Odbierasz potok informacji z Rozumu Uniwersalnego i możesz przekazywać go na poziom ziemski w formie pojęć naukowych lub obrazów dzieł sztuki. Dzieje się to dzięki pośrednictwu Twojej planety - Urana, która ma związek z falami elektromagnetycznymi, światłem, telepatią, jasnowidzeniem i bioelektroniką. Twój znak przeczuwa, próbuje sformułować i realizować na planie materialnym wszystko to, co nie zostało jeszcze do końca poznane, to co będzie realizowane w ciągu najbliższych 2000 lat w erze zwanej erą Wodnika. Niesiesz ludziom, jak Prometeusz - Światło, ale czy oni są do tego gotowi i czy ty jesteś do tego należycie przygotowany?

Harmonijnie rozwinięci ludzie spod znaku Wodnika mogą stać się prorokami, jasnowidzami, racjonalizatorami, duchowymi przywódcami, którzy przyspieszają ewolucję świata. Cenisz sobie niezmiernie wolność. Musisz jednak uważać, jeśli Twój rozwój następuje nieprawidłowo, może wtedy w Twoim zachowaniu pojawić się anarchia niszcząca bezsensownie wszystko co stare, bez możliwości kontynuacji - jednym słowem gwałtowna rewolucja. Jeśli przegrasz, zaczniesz cierpieć wtedy jako niedoceniony rzekomy geniusz i reformator. Będziesz przeczuwał nowe rzeczy, ale nie będziesz mógł jasno ich przedstawić. Będziesz chciał zniszczyć tradycję, aby zbudować wszystko od nowa.

W fazie Wodnika wymiar intuicyjny jest bardzo silnie połączony z wymiarem intelektualnym. Przez to, że wyprzedzasz epokę i tworzysz nowe idee, pojawia się niebezpieczeństwo, że możesz być nieprzystosowany do ludzi zakorzenionych w materii. Aby działać skutecznie musisz być więc cierpliwy. Powinieneś zrozumieć, na jakim stopniu rozwoju intelektualnego znajduje się określony człowiek, z którym się kontaktujesz, określona grupa, społeczność, państwo i w ogóle świat. I w jakiej fazie rozwoju jesteś Ty. Powinieneś zastanowić się, czy Twoje nowatorskie idee są na tyle dobrze opracowane i jasno sformułowane, aby były zrozumiałe i mogły znaleźć zastosowanie w praktyce. Dlatego, aby działać skutecznie, powinieneś otaczać się ludźmi konkretnie myślącymi. Ludźmi, którzy być może nie mają takiej racjonalizatorskiej intuicji jaką Ty posiadasz i chociaż nie są nowatorami na dużą skalę, to lepiej potrafią sprawdzić się w praktyce. W przeciwnym wypadku staniesz się niezrozumiany i zaczniesz odsuwać się od ludzi. W najgorszym wypadku możesz nawet zacząć gardzić ludźmi, którzy rzekomo nie dorośli, aby pojąć Twoje wielkie idee.

Musisz zastanowić się nad tym, że ważne jest nie tylko co mówisz, ale do kogo to mówisz. Powinieneś zastanowić się również, czy sam umiesz zrealizować w praktyce swoje idee.

Twój znak - jak żaden inny - ma szanse połączyć pradawne instynkty z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki, być może np. w dziedzinie medycyny. Tobie przypadnie odkrycie przyrządów, które zaczną mierzyć niewidzialne biopole człowieka i jego subtelne potencjały. Dzięki temu nastąpi połączenie medycyny klasycznej z medycyną naturalną. Jeszcze niedawno piorun był uważany za oręż Bogów, dzisiaj wiemy, że jest to wyładowanie elektryczne materii. Wiele rzeczy, które dzisiaj uważane są za znajdujące się poza obrębem nauki - jak na przykład leczenie przy pomocy dotyku - będzie za sprawą Twoich badań zaliczone również do rzeczy, którymi zajmuje się nauka.

Jednym z zadań Twojego życia jest udowodnienie, że świat materii ciężkiej jest połączony z niewidzialnym i niesłyszalnym światem biopola człowieka, z materią subtelną. Dotychczas te dwa światy były zbyt często przeciwstawiane - jako świat materii i świat ducha. Tworzą one jednak jeden ciąg, jedną przestrzeń, continuum i nie powinno się ich przeciwstawiać. Prowadzić to bowiem może do wojen i nienawiści, którym Ty będziesz się przeciwstawiał, gdyż w aspekcie pozytywnym miłujesz pokój. Wodniku, aby lepiej zrozumieć swój sposób działania, naucz się odróżniać dwa rodzaje impulsów, jakie w Tobie występują - impulsy płynące ze zdarzeń w świecie materii ciężkiej od impulsów płynących ze świata materii subtelnej, z biopola, z Umysłu Uniwersalnego. Twoje wyjątkowe zdolności można porównać do zdolności węża, który widzi promieniowanie podczerwone i dzięki czemu może polować w nocy. Masz zdolność sondowania i opracowania w kategoriach intelektualnych nieuchwytnego eteru i biopola człowieka. Odbierasz niewidzialne dla oka, ale realnie oddziałujące na ciało fizyczne fale bioelektromagnetyczne.

Owe niewidzialne fale biopola możesz przekładać na język znaków widzialnych. Mową biopola i intuicji jest imaginacja, wyobraźnia. Biopole przemawia do Ciebie przez nagłe przebłyski intuicji, sny, dziwne wyobrażenia, niezwykłe idee, ale - uważaj - w negatywnym aspekcie przez halucynacje i zwidy. Działa tu tak zwany szósty zmysł, któremu nie musisz poddawać się bezwiednie, ale jego dane możesz opracowywać swoim intelektem. Imaginacja przy pomocy mitów tworzy obrazy, aby przekazać wiedzę o niematerialnej części człowieka. Przez odwieczne symbole wyraża nieuchwytną i niewidzialną prawdę o człowieku. Rozum może te symbole tylko analizować, ale wytworzyć ich nie potrafi. Imaginację - będącą źródłem poznania - należy odróżnić od nic nie znaczącej fantazji. Nie martw się, jeśli ktoś nazwie Cię fantastą - był nim również Juliusz Verne.

Przedostający się z biopola "wiatr" energii subtelnej może często zaburzać Twój realny odbiór świata. W negatywnym aspekcie fantazję zaczniesz wtedy uważać za rzeczywistość i możesz stać się dziwakiem z niezwykłymi pomysłami, których ludzie są jeszcze niegodni. W pozytywnym aspekcie masz natomiast prawdziwe natchnienia. Stajesz się odkrywcą i człowiekiem z wyższą świadomością rzeczy. Aby działać skuteczne, człowiek z wpływami znaku Wodnika musi nauczyć się sprawnie posługiwać swoim intelektem, aby zrozumieć gdzie przebiega granica między światem realnym, a światem intuicji i wyobraźni. Chcąc to osiągnąć, powinieneś nastroić najpierw swój podstawowy odbiornik, swój fizyczny organizm. Jest on bowiem radarem i ekranem dla świata niewidzialnego. Pomocne mogą być tutaj ćwiczenia wypracowane przez wschodnich mistrzów. Należy je najpierw należycie poznać, a później starannie dobrać do swoich potrzeb. Celem tych ćwiczeń nie jest oderwanie się od rzeczywistości, ale odczucie, że ciało jest świątynią dla Ducha i codzienna troska o nie ma wymiar transcendentalny. Twój nastrojony na odbiór biopola organizm może dzięki świadomemu chwilowemu odosobnieniu odebrać sygnały z podświadomości i nadświadomości.

Gdy zanalizujesz je przy pomocy umysłu, zaczniesz znów śmiało działać w świecie realnym, wzbogacony o głębszą wiedzę, którą uzyskałeś dzięki swoim niecodziennym predyspozycjom. Gdy nastroisz swój fizyczny organizm, a przez to swoje biopole, możesz zacząć odbierać w sposób czysty Świat Ducha. Nastąpi wtedy spotkanie z Twoją nieśmiertelną cząstką, z Twoją Duszą. Kontemplacja i modlitwa w świątyni służyć Ci będą w skupieniu się na istocie Duszy. Dusza człowieka należy do piątego wymiaru i trzeba ją wyraźnie odróżnić od wymiaru biopola, gdyż często jest z nim utożsamiana. W ezoteryce ciało eteryczne i astralne są - podobnie jak ciało fizyczne - tylko pojazdem dla Duszy. Dusza prowadzi dialog z tym, co Niewyrażalne, z Najwyższą Istotą, z Sacrum znajdującym się poza czasem i przestrzenią w ludzkim rozumieniu. Masz wielką zdolność wznoszenia się ponad religijne podziały ku religii uniwersalnej. Dzięki temu możesz jednoczyć ludzi wokół wielkich idei.

Twoje zadanie na Ziemi polega na tym, aby przekazać ludziom w zrozumiałym dla nich języku kosmiczną mądrość dotyczącą sensu życia.

Astrolog Andrzej Jamróz

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy