Reklama

Reklama

Wodnik - opis znaku:

Około 21 stycznia Słońce wchodzi w zodiakalny znak Wodnika i przebywa w nim do 19 lutego. Kto urodził się w tych dniach, tego temperament, charakter i osobowość określane są przez wpływy kosmiczne, które starożytni przedstawili w symbolu Wodnika.

W mitologii chaldejskiej gwiazdozbiór Wodnika przedstawiano jako zalane wodą przestrzenie przesilenia zimowego. Słońce bowiem całkowicie pogrążało się wtedy w odmęty wód. W astrologii greckiej Wodnika przedstawiano jako młodzieńca z przepasanymi biodrami, trzymającego dzban z wylewającą się wodą, skierowaną w stronę gwiazdozbioru Ryb. Kojarzono go z Ganimedesem, który obdarował ludzi "falą" wiedzy Olimpu. W Egipcie Wodnik był symbolem wylewu życiodajnego Nilu i okresu deszczowego. Wylewał wodę z ogromnego naczynia do Nilu. W Starym Testamencie Wodnik, jako Cherubin o kształcie człowieka, znalazł się w rzędzie czterech Cherubinów - razem z Lwem, Cielcem i Orłem - strzegących Tronu Bożego. Nie wszyscy ludzie ze Słońcem w Wodniku posiadają czyste wpływy tego znaku, dlatego warto zrobić horoskop indywidualny, aby zorientować się jakie są wpływy innych znaków.

Reklama

Kim jesteś i jak możesz działać skutecznie?

To co poznasz, nie jest gotową formułą na sukces, ale raczej wskazaniem kierunku pracy nad sobą i zachętą do nieustannego pogłębiania wiedzy o sobie, by poznać swoje ukryte reakcje. Aby urodzony pod znakiem Wodnika, albo mający ważne punkty w swoim horoskopie w tym znaku, mógł działać skutecznie, powinien przede wszystkim zrozumieć, że struktura człowieka nie jest jednowymiarowa. Osobę ludzką trzeba rozpatrywać w co najmniej pięciu wymiarach. Na ten stan wiedzy o człowieku złożyły się tysiące lat obserwacji i poszukiwań. Koncepcja człowieka pięciowymiarowego wychodzi na przeciw próbom spojrzenia na istotę ludzką jako na integralną całość, w której współgrają wymiary: 1/ uczuciowy, 2/ intelektualny, 3/ fizyczny, 4/ intuicyjny oraz 5/ duchowy.

Wymiar uczuciowy - związany jest z przeżyciami inspirującymi człowieka do działania. Zawiera reakcje "od" i "do" otoczenia. Koresponduje ze znakami ognistymi.

Wymiar intelektualny - to cała wiedza i mądrość zgromadzona przez pokolenia i wciąż wypracowywana na nowo. Dzięki temu wymiarowi możemy panować nad materią i swoimi popędami oraz świadomie kierować swoim losem, przez akty wolnego wyboru. Wymiar ten koresponduje ze znakami powietrznymi, a więc także z Twoim znakiem.

Wymiar fizyczny - związany jest w naszym zakorzenieniem w materii (łączy nas ze światem minerałów i roślin). Odbieramy go swoimi pięcioma zmysłami, a odnosi się on do zdrowia, odżywiania i oddychania. Zawiera całą wiedzę o sposobie życia. Bez harmonii na tym poziomie nie jest możliwa biologiczna egzystencja człowieka. Odpowiadają mu znaki trytonu ziemskiego.

Przedłużeniem wymiaru fizycznego jest wymiar intuicyjny, nazywany również biopolem .(bioelektroniczny w ujęciu Włodzimierza Sedlaka). Znaki trygonu wodnego a także Twój znak, znak Wodnika, chociaż należy on do trygonu powietrznego, mają największą zdolność poruszania się w tym wymiarze. Wymiar intuicyjny dotyczy snów, przeczuć, nagłych olśnień, "magnetycznej miłości od pierwszego wejrzenia". Penetrują ten obszar wszelkie sztuki "diwinacyjne" - zwane potocznie "wróżebnymi" - zaczynając od fusów po kawie, a kończąc na kanonicznej chińskiej "Księdze Przemian". Wymiarem intuicyjnym nie rządzi prawo przyczynowości, ale prawo synchroniczności (równoległości) badane przez wielkiego psychiatrę Carla Gustawa Junga i fizyka Wolfganga Pauliego, laureata Nagrody Nobla.

Wymiar intuicyjny związany jest także z medycyną tybetańską i chińską, które posługują się pojęciem energii "chi", krążącej we wszechświecie i ożywiającej ciało człowieka. Dotychczas wymiar intuicyjny w kulturze Zachodu badany był najpełniej przez tzw. nauki tajemne - rozumiane dzisiaj jako wiedza o wpływie niewidzialnego biopola na ciało fizyczne człowieka. Wymiar intuicyjny to "homo electronicus" w ujęciu Włodzimierza Sedlaka.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje